Kortere studier

Interseksjonalitet: Sosiale kategoriers samspillsdynamikk (SP9230)

Varighet
3 dager
Undervisning
Heltid
Studielån/Stipend
Støttet av lånekassen
Varighet
3 dager
Undervisning
Heltid
Studielån/Stipend
Støttet av lånekassen

Interseksjonalitet: Sosiale kategoriers samspillsdynamikk (SP9230)

Kjønn, etnisitet, sosial klasse, alder/generasjon, funksjonsevne og seksuell orientering danner grunnlag for sosiale kategorier som inngår i vår tids samfunnsmessige maktrelasjoner og dominans-former. Emnet inngår som valgemne i doktorgradsprogrammet i sosialt arbeid og sosialpolitikk.

OsloMet – storbyuniversitetet
Pilestredet 46
0167 Oslo

OsloMet – storbyuniversitetet

OsloMet (tidligere Høgskolen i Oslo og Akershus) har gått fra å være høgskole til å bli universitet. Institusjonens nye navn er OsloMet – storbyuniversitetet (engelsk: OsloMet – Oslo Metropolitan University). OsloMet tilbyr utdanninger på både bachelor- og masternivå, i tillegg til...

Les mer og vis alle utdanninger ved OsloMet – storbyuniversitetet

Highlights