Integrert Master

Byggeteknikk og arkitektur

Varighet
5 år
Undervisning
Heltid
Undervisningsform
Klasserom
Neste startdato
Søknadsfrist
Søknadsfrist: 15. april
Varighet
5 år
Undervisning
Heltid
Undervisningsform
Klasserom
Neste startdato
Søknadsfrist
Søknadsfrist: 15. april

Byggeteknikk og arkitektur

Vil du designe bygg som er tilpasset morgendagens klima- og miljøutfordringer? Med en master i byggeteknikk og arkitektur lærer du å utvikle funksjonelle konstruksjoner som kan bidra til å skape bedre byer og omgivelser i fremtiden.

En kandidat som har fullført utdannelsen (sivilingeniør) forventes å ha oppnådd følgende læringsutbytte, definert i generell kompetanse, kunnskaper og ferdigheter:

Generell kompetanse:

 • Kan formidle og kommunisere ingeniørfaglige problemstillinger og løsninger både overfor spesialister og allmennheten.
 • Utvikle kreative og bærekraftige løsninger i arkitektvirksomheter.
 • Kan bidra til innovasjon og entreprenørskap.
 • Kan implementere bærekraftige og innovative miljøløsninger i design og konstruksjon.
 • Har en faglig bredde som fremmer samfunnsnyttige, miljøriktige og helhetlige løsninger.
 • Kan gjennomføre et selvstendig, avgrenset ingeniørfaglig forsknings- eller utviklingsprosjekt under veiledning.

Kunnskaper:

 • Forstår ingeniørfagenes rolle i et helhetlig samfunnsperspektiv, har innsikt i etiske krav og hensyn til bærekraftig utvikling, og kan analysere etiske problemstillinger knyttet til ingeniørfaglig arbeid.
 • Har brede matematisk-naturvitenskapelige, teknologiske og datatekniske basiskunnskaper som grunnlag for metodeforståelse, anvendelser, faglig fornyelse og omstilling.
 • Har dybdekunnskap innen et begrenset felt knyttet opp mot aktiv forskning, herunder tilstrekkelig faglig innsikt til å ta i bruk nye forskningsresultater.
 • Har inngående forståelse av begrep og metoder i kreative designprosesser.

Ferdigheter:

 • Kan utarbeide helhetlige løsninger av ingeniørfaglige problemer, herunder utvikle løsninger i en tverrfaglig kontekst.
 • Kan vurdere analyseverktøy, metoder, tekniske modeller, beregninger og løsninger selvstendig og kritisk.
 • Kan utarbeide livsløpsanalyser, vurdere miljøvirkninger og beregne energibehov innen rammer som kreves i lover og forskrifter.
 • Er sentral fagperson for virksomheter som bidrar til videreutvikling og opprettholdelse av våre bygde omgivelser. Det gjelder både forvaltning, nyskaping og bevaring.
 • Forstår sammenhengen mellom bygningsteknikk/-konstruksjon, bygningsfunksjon, bærekraft og arkitektur.
 • Har ferdighet i visualisering av byggverket ved bruk av 2D og 3D grafisk framstilling av bygningsobjekter.
 • Behersker programvare for konstruktiv dimensjonering etter Norsk Standard eller Euronorm og annen relevant programvare for bruk i byggeprosessens ulike faser.
 • Har tilstrekkelig teoretisk grunnlag for å kunne løse oppgaver og tilegne seg ny kunnskap på egen hånd.

Opptakskrav/Søknad

Studiekompetanse + sivilingeniørkrav (SIVING)

Norges miljø- og biovitenskapelige universitet

NMBU - Norges miljø- og biovitenskapelige universitet

Norges miljø- og biovitenskapelige universitet (NMBU)

NMBU har studier og forskning som møter de store globale spørsmålene om miljø, bærekraftig utvikling, bedre folke- og dyrehelse, klimautfordringer, fornybare energikilder, matproduksjon og real- og ressursforvaltning.

Utdanningstilbud ved NMBU

Ved NMBU kan du ta høyere utdanning på alle nivåer. Vi tilbyr alt fra kurs og årsstudium til doktorgradsutdanning. Vi tilbyr utdanning i følgende fagområder:

 • Akvakultur, husdyr og landbruksfag
 • Landskap og samfunn
 • Lærer- og lektorutdanning
 • Matematikk, natur- og realfag
 • Teknologi, sivilingeniør og arkitektur
 • Veterinærmedisin, dyrepleie og helsefag
 • Økonomi og administrasjon

Etter- og videreutdanning ved NMBU

Trenger du påfyll? NMBU tilbyr flere ulike fleksible studier til deg som ønsker å studere ved siden av jobb, eller ønsker å omskolere deg. Vi arrangerer alt fra fagdager og kurs til årsenheter.

Hva er etter- og videreutdanning?

Etterutdanning er korte kurs som ikke gir studiepoeng. Som regel får man et kursbevis for gjennomført kurs. Videreutdanning er lengre kurs som gir studiepoeng, som også innebærer at de har en avsluttende eksamen.

Fakulteter ved NMBU

Universitetet har i dag 7.687 studenter, 1.156 kandidater og 65 studieprogram fordelt på syv fakulteter:

 • Fakultet for biovitenskap
 • Handelshøyskolen
 • Fakultet for kjemi, bioteknologi og matvitenskap
 • Fakultet for landskap og samfunn
 • Fakultet for miljøvitenskap og naturforvaltning
 • Fakultet for realfag og teknologi
 • Veterinærhøgskolen

Tjenester og laboratorier

NMBU tilbyr alt fra miljøanalyser til DNA-testing av dyr og driver en rekke laboratorier, forskningssentre og kjernefasiliteter. Vi har for eksempel senter for fôrteknologi, biogasslaboratorium, landskapslaboratorium og fasukuteter for testing av meieriprodukter, øl, grønnsaker, korn og kjøtt.

Vis alle utdanninger fra Norges miljø- og biovitenskapelige universitet