Vis studentum.no som: Mobil
Sammendrag
Bachelor
Bodø
Deltid
Støttet av lånekassen
Høst
Klasserom

Trening

Vernepleierutdanningen kvalifiserer for utøvelse av helse-, omsorgs- og velferdstjenester i et livsløpsperspektiv. Vernepleiere arbeider for at alle skal ha muligheten til å leve selvstendige liv og delta aktivt i samfunnet. Utdanningen gir spesielt kompetanse innen rehabilitering, miljøterapeutisk- og helsefremmende arbeid.

Studiet er et samlings og nettbasert studie over fire år. Studiet vil ha samlingsuker i Bodø, digitale seminar som studentene deltar i på nett og praksisuker der studentene får tildelt et praksissted.

Studenten arbeidsinnsats er beregnet til ca 15 timer pr. studieuke. Det er 40 studieuker i et studieår. Vi anser det som lite mulig å kombinere denne utdanningen ved siden av full jobb.

Obligatoriske studiesamlinger: Samlingene vil gå over flere dager (fem dager pr samling). Samlingene er obligatoriske og krever nærvær på undervisningsstedet. De obligatoriske ukene vil foregå på Nord universitet Campus Bodø. Det vil være rundt 6 til 8 samlinger i løpet av et studieår.

Seminardager: Det vil være en nettbasert seminardag hver uke (torsdager).

Praksis: Praksisperiodene fordeler seg på hele studiet og er på 4+6+12+12 uker. Praksisplassene som universitet benytter seg av er i Nordland og Nordre del av Trøndelag (Stjørdal og nordover). Det er ikke anledning til å ta praksis andre steder i landet. I første studieår er det en 4 uker lang praksisperiode (høstsemesteret).

Vernepleiere jobber ofte som miljøterapeuter i offentlige og private velferdstjenester, og bistår mennesker i deres hverdagsliv. Aktuelle arenaer er hjemmebaserte tjenester, barnevern, spesialisthelsetjenesten og oppvekstsektoren.Vernepleiere har spesiell kompetanse innenInkludering, deltakelse og rettigheterMiljøterapeutisk arbeid, habilitering og rehabiliteringHelsefremming og helsehjelpKunnskapsbasert praksis og tjenesteinnovasjonUtdanningen gir grunnlag for autorisasjon som helsepersonell.

Nord universitet

Nord universitet

1. januar 2016 ble Universitetet i Nordland, Høgskolen i Nord-Trøndelag og Høgskolen i Nesna til Nord universitet. Universitetet har ca 1.350 ansatte og 12.000 studenter, fordelt på studiestedene Vesterålen, Bodø, Mo i Rana, Sandnessjøen, Nesna, Namsos, Steinkjer, Levanger og Stjørdal.

Nord universitet har studier på alle nivåer, fra enkeltemner og årsstudium til bachelor-, master- og ph.d-utdanninger.

Du kan være fulltidsstudent ved et av universitetets studiesteder, og du kan også ta noen utdanninger deltid, samlingsbasert og over nett. Studiene ved Nord universitet er fleksible og med aktiv bruk av teknologi.  

Vis alle utdanninger fra Nord universitet

Kontaktinformasjon til Nord universitet

Nord universitet

Bodø
Bodø

Tlf: 75517000

OMTALER

Det finnes ingen omtaler av denne utdanningen ennå. Bli den første!