Produksjonsledelse for film og TV

Kristiania
Sammendrag
Fagskole
Oslo
1 år
Heltid
Støttet av lånekassen

Produksjonsledelse for film og TV

Produksjonsledelse for film og TV

På dette studiet vil du få kunnskap, ferdigheter og kompetanse til å tilrettelegge og lede ulike deler av en film- og TV-produksjon.

Kristianias ettårige utdanning i Produksjonsledelse for film og TV, er et praktisk og yrkesrettet studium for deg som ønsker å få kompetanse til å lede ulike deler av en produksjon: fra planlegging, til forberedelse og gjennomføring av film- og TV-drama.

Hva lærer du?

Gjennom studiet vil du lære å planlegge og tilrettelegge ulike deler av en produksjon.

Dette innebærer blant annet:

 • Plan og logistikk av skuespillere, stab og utstyr
 • Godkjenning av nødvendige tillatelser til innspilling
 • Godkjente rutiner for budsjett og tidsplan

I tillegg vil du få inngående kunnskap om planlegging og forberedelse av manus, innspilling og andre prosesser som sikrer gjennomføringen av en produksjon.

I løpet av studietiden vil vi blant annet gå i dybden på temaer som:

 • Produksjonsledelse
 • Logistikk, HMS og tillatelser
 • Produksjonsplanlegging og økonomistyring
 • Avanserte produksjonsbehov
 • Oppfølging av oppdragsgiver og strategi
 • Produksjonsplan i praksis

I løpet av utdanningen vil du også få erfaring med større tverrfaglige prosjekter, hvor du samarbeider med studenter fra relevante fagområder. Lærerne på studiet er aktive i bransjen og til enhver tid oppdatert i eget fagfelt, og bringer meg seg denne kunnskapen inn i undervisningen. Du vil også jevnlig bli undervist av eksterne foredragsholdere og gjestelærere fra bransjen.

Praksis

Praksisperioden er en viktig del av studiet Produksjonsledelse for film og TV. Formålet er å gi deg en praktisk introduksjon til administrasjon, produksjonsplanlegging og økonomistyring, gjennom reelle oppgaver for film- og tv-produksjoner.

Gjennom praksisen vil du lære hvordan en produksjon er organisert, og vil få observere og erfare produksjonsstabens ulike roller og oppgaver. Dette vil gi deg en god forståelse for hvilke muligheter og utfordringer som kan oppstå under en produksjon. I tillegg vil du bli introdusert til arbeidsrutiner, både på produksjonskontoret og på opptakssteder.

For kontakt eller mer informasjon om Produksjonsledelse for film og TV, vennligst fyll inn en interessemelding.

Videre studier/jobbmuligheter

Etter fullført utdanning vil du ha kompetanse til å planlegge, strukturere og organisere film- og tv-produksjoner av ulike størrelser, innenfor gitte økonomiske rammer.

Du vil være kvalifisert til å søke på stillinger som blant annet:

 • Produksjonskoordinator
 • Produksjonssekretær
 • Ulike støttefunksjoner for produksjonsleder og produsent

Relevant studie- eller yrkeserfaring anbefales, og er en fordel for best mulig gjennomføring av studiet.

Opptakskrav/Søknad

For å bli tatt opp som student på fagskolestudier må du oppfylle ett av følgende opptakskrav:

 • Generell studiekompetanse
 • Fullført og bestått videregående opplæring
 • Fagbrev/svennebrev

ELLER

Realkompetanse for fagskole:

 • minimum 23 år i løpet av opptaksåret
 • dokumentere 3 års fulltids arbeidserfaring, herunder skal minst ett år være fra relevant bransje (film, tv eller prosjektbasert arbeid). Ellers regnes lønnet/ulønnet arbeid, verneplikt, folkehøyskole og frivillig arbeid/tjeneste som arbeidserfaring.
 • Arbeidsattester må inneholde start og sluttdato samt stillingsprosent/timeantall
 • Dokumentere norskkunnskaper fra grunnskole, videregående skole, norsk på høyere nivå eller norskprøve B2 for innvandrere fra Vox.

Studiefakta, Tittel m.m

Fagskoleutdanning, 60 studiepoeng.

Kostnader

Kontakt skolen for informasjon om kostnader.

Hvorfor velge Kristiania ?

Relevante gjesteforelesere

Sosialt skolemiljø

Tett på arbeidslivet

Jeg vil vite mer!

Legg igjen en interessemelding hvis du vil vite mer om utdanningen Produksjonsledelse for film og TV.

Fyll inn din kontaktinformasjon

Send interessemeldingen

Få mer informasjon fra skolen

Kontaktinformasjon til Kristiania

Kristiania

Prinsens gate 7-9
0107 Oslo

Vil du vite mer?

Fyll inn følgende felt for å få mer informasjon fra Produksjonsledelse for film og TV:

OMTALER

Det finnes ingen omtaler av denne utdanningen ennå. Bli den første!