Videre- og etterutdanning

Videreutdanning i sosialpedagogikk

Varighet
1år
Undervisning
Heltid
Studielån/Stipend
Støttet av lånekassen
Undervisningsform
Klasserom
Neste startdato
Varighet
1år
Undervisning
Heltid
Studielån/Stipend
Støttet av lånekassen
Undervisningsform
Klasserom
Neste startdato

Videreutdanning i sosialpedagogikk

Videreutdanningen passer godt for deg som jobber eller ønsker å jobbe med sosialpedagogiske utfordringer blant barn og unge.

Utdanningen vil gi deg kompetanse i å forstå ungdom og deres oppvekstvilkår i dagens samfunn og de utfordringene barn og ungdom kan møte.

En stor del av studiet handler om veiledning og hvordan samtale med ungdom. I dette ligger det også å utvikle sosialpedagogiske tiltak og jobbe systemrettet på egen arbeidsplass.

Videreutdanningen gir deg inngående kunnskap om hvordan samfunnsendringer påvirker barn- og ungdoms oppvekst og sosialisering. Som student vil du opparbeide deg innsikt i og kunnskap om hovedtrekkene i teorier som forklarer sosiale inkluderings-, marginaliserings- og ekskluderingsmekanismer. Videre vil betydningen av god dialog og samhandling mellom ulike aktører i sosialpedagogisk praksis bli belyst.

Studiet er særlig egnet for barnehagelærere, lærere i grunn- og videregående skole og andre pedagoger.Studiet passer også for yrkesgrupper som barnevernspedagoger, vernepleiere og sosionomer, og ellers andre som er opptatt av å arbeide med tilrettelegging i forbindelse med opplæring og undervisning.

Utdanningen er et årsstudium på 60 studiepoeng. Studiet vil være digitalt, med unntak av tre samlinger. En oppstartssamling på høsten (3 dager) og 2 samlinger på våren (2 x 2 dager).

Kommende startdatoer

1 tilgjengelig startdato

Høst

  • Klasserom
  • Elverum
Høgskolen i Innlandet
Hamarveien 112
2411 Elverum

Høgskolen i Innlandet

Høgskolen i Innlandet (HINN) ble etablert 1. januar 2017 etter Kongelig resolusjon om å fusjonere Høgskolen i Hedmark og Høgskolen i Lillehammer.  Høgskolen tilbyr utdanning på bachelor-, master- og ph.d.-nivå, i tillegg til etter- og videreutdanning. Den norske filmskolen inngår...

Les mer og vis alle utdanninger ved Høgskolen i Innlandet

Highlights