Videreutdanning i sosialpedagogikk

Høgskolen i Innlandet
Sammendrag
Videre- og etterutdanning
Elverum
1år
Heltid
Støttet av lånekassen
Høst
Klasserom

Videreutdanning i sosialpedagogikk

Studiet er for deg som er opptatt av barn og unge, og som jobber eller ønsker å jobbe med sosialpedagogiske utfordringer. Studiet vil gi deg kompetanse i å forstå ungdom og oppvekst i dagens samfunn, og de utfordringene barn og ungdom kan møte. En stor del av studiet handler om veiledning og hvordan samtale med ungdom. I dette ligger det også å utvikle sosialpedagogiske tiltak og jobbe systemrettet på egen arbeidsplass.

Studiet gir deg inngående kunnskap om hvordan samfunnsendringer påvirker barn- og ungdoms oppvekst og sosialisering. Som student vil du opparbeide innsikt i og kunnskap om hovedtrekkene i teorier som forklarer sosiale inkluderings-, marginaliserings- og ekskluderingsmekanismer. Videre vil betydningen av god dialog og samhandling mellom ulike aktører i sosialpedagogisk praksis bli belyst.

Studiet er særlig egnet for barnehagelærere, lærere i grunn- og videregående skole og andre pedagoger. Studiet passer også for yrkesgrupper som barnevernspedagoger, vernepleiere og sosionomer, og ellers andre som er opptatt av å arbeide med tilrettelegging i forbindelse med opplæring og undervisning.

Utdanningen er et årsstudium på 60 studiepoeng. Studiet vil være digitalt, med unntak av 3 samlinger. En oppstartssamling på høsten (3 dager) og 2 samlinger på våren (2 x 2 dager).

Kontaktinformasjon til Høgskolen i Innlandet

Høgskolen i Innlandet

Hamarveien 112
2411 Elverum

Tlf: 62 43 00 00


OMTALER

Det finnes ingen omtaler av denne utdanningen ennå. Bli den første!