Master

Master i digital kommunikasjon og kultur

Varighet
2-4 år
Undervisning
Heltid/deltid
Studielån/Stipend
Støttet av lånekassen
Undervisningsform
Nettbasert med samlinger
Neste startdato
Varighet
2-4 år
Undervisning
Heltid/deltid
Studielån/Stipend
Støttet av lånekassen
Undervisningsform
Nettbasert med samlinger
Neste startdato

Master i digital kommunikasjon og kultur

Hva er spesifikt med digitale miljøer og hvilken innflytelse har digitalisering på kommunikasjon, mening og opplevelse av samhandling mennesker i mellom? Hvordan endrer forskjellige former for digital kommunikasjon språket og hverdagslivet? Hvordan påvirker plattformer, grensesnitt og kunstig intelligente verktøy kulturen og samfunnet, i offentlig sektor, politikk, skolen og arbeidslivet?

Master i digital kommunikasjon og kultur er en tverrfaglig fleksibel mastergrad som passer for deg som er interessert i digital kultur, medier, språk og tekst, og som vil å jobbe med digitalisering innen medier, utdanning, eller i offentlig eller privat sektor.

Samfunnet endrer seg raskt i møte med digitale teknologier. Masterprogrammet i digital kommunikasjon og kultur setter søkelys på de sosiale, kulturelle, estetiske, språklige og etiske aspektene ved digital kommunikasjonsteknologi, og på samspill mellom kultur, samfunn og media. Programmet bruker perspektiver og metoder fra humaniora og samfunnsfag (som språkvitenskap, historie, estetikk, litteraturvitenskap, sosiologi, pedagogikk og filosofi) til å spørre hvordan digital kommunikasjon og kultur både former og blir formet av menneskelig samspill og erfaring.

Kommende startdatoer

1 tilgjengelig startdato

Høst

  • Nettbasert med samlinger
  • Hamar
Høgskolen i Innlandet
Hamarveien 112
2411 Elverum

Høgskolen i Innlandet

Høgskolen i Innlandet (HINN) ble etablert 1. januar 2017 etter Kongelig resolusjon om å fusjonere Høgskolen i Hedmark og Høgskolen i Lillehammer.  Høgskolen tilbyr utdanning på bachelor-, master- og ph.d.-nivå, i tillegg til etter- og videreutdanning. Den norske filmskolen inngår...

Les mer og vis alle utdanninger ved Høgskolen i Innlandet

Highlights