Vis studentum.no som: Mobil

Master i landskapsarkitektur

Arkitektur- og Designhøgskolen i Oslo
Sammendrag
Integrert Master
Tromsø
5 år
Heltid

Master i landskapsarkitektur

Er du interessert i hvordan vårt landskap og våre byer formes? Hvorfor omgivelsene ser ut som de gjør og fungerer som de gjør? Ønsker du å arbeide med offentlige rom og natur, og være med på å forme hverdagen til mennesker gjennom omgivelsene? Da er landskapsarkitekturstudiet noe for deg.

Studiet kombinerer det beste fra AHO-tradisjonen med en arkitekturutdanning i verdensklasse med den store faglige bredden UiT kan tilby.

Hva lærer du? 
Du vil arbeide med vår tids store samfunnsutfordringer som klimaendringer, urbanisering, migrasjon, naturressurser og minoritetsspørsmål. Studiet gjør deg til en dyktig formgiver som behersker landskapsarkitekturens materialer, metoder og verktøy. Du vil bidra til en bærekraftig, kunsterisk og vitenskapelig utvikling av faget.
Master i landskapsarkitektur tar utgangspunkt i det lokale for å etablere et globalt laboratorium som legger særlig vekt på arktiske/subarktiske forhold. Naturskapte og menneskeskapte endringer påvirker både samfunn og økosystemer i nord. Studiet har som mål å undersøke og produsere ny kunnskap om hvordan vi kan beskytte, formgi og videreutvikle spesielt sårbare landskap innenfor samfunn i endring. 
Studiet har tre hovedtemaer:
1. Form: den kunstneriske dimensjonen i landskapsarkitekturen
2. Systemer: både naturgitte og menneskeskapte
3. Fellesrom: offentlige og allmenne rom

Hvordan lærer du? 
Du lærer gjennom prosjektarbeid, forelesninger, feltarbeid, studiereiser, seminarer og workshops i tett samarbeid med eksterne aktører, partnere og lokalsamfunn. Undervisningen foregår i studio èn-til-èn med lærer eller i samarbeid med dine medstudenter i studiokurs. Hvert studio avsluttes som regel med en samlet utstilling og hvert semester er det tilbud om å bli med på ekskursjon.

AHO og Universitetet i Tromsø – Norges arktiske universitet (UiT) har opprettet landets første femårige, felles mastergrad i landskapsarkitektur. De tre første årene av studiet foregår i Oslo der du studerer sammen med AHOs arkitektur- og designstudenter. De to siste årene i Tromsø med spesialisering i arktiske/subarktiske forhold. Det er ikke uten grunn at nettopp dette masterprogrammet har blitt kåret til et av de beste i verden. I Oslo blir du en del av et kreativt miljø som er kjent for å utdanne de fremste arkitektene i Norge. I Tromsø kommer du virkelig tett på klimautfordingene. Dette er noe arkitekter må ta høyde for når de designer byer, veier og infrastrukturprosjekter. Omringet av snødekkede fjell, dramatisk natur og skiftende klima er du i nærkontakt med naturen og utfordringene du vil møte som landskapsarkitekt.

Arkitektur- og Designhøgskolen i Oslo

Arkitektur- og designhøgskolen i Oslo

Arkitektur- og designhøgskolen i Oslo (AHO) er en vitenskapelig høgskole som tilbyr utdanning innen arkitektur og industridesign og tildeler titlene ph.d, master i arkitektur, master i industridesign og master i landskapsarkitektur.

AHO tilbyr også erfaringsbaserte mastergrader i urbanisme og arkitekturvern.

Faglig innhold – fokus på formgivning

Arkitektur- og designhøgskolen i Oslo fokuserer på formgivning i alle skalaer, gjenstander, bygninger, by- og landskapsformning.

Studiene kombinerer etablert profesjonalitet og teoretisk dybde med kontekstuell forståelse av de samfunnsmessige og kulturelle rammene som arkitektur og design skal tolkes og fungere innenfor.

Undervisningen foregår hovedsaklig i studioer med 12-20 studenter, og prosjektarbeid er et viktig kjennetegn.

Utdanningene ved AHO er profesjonsutdanninger, der arkitektutdanningen leder frem til master etter 5,5 år, mens industridesignstudiet fører fram til en master etter 5 år.

Vis alle utdanninger fra Arkitektur- og Designhøgskolen i Oslo

Kontaktinformasjon til Arkitektur- og Designhøgskolen i Oslo

Arkitektur- og Designhøgskolen i Oslo

Maridalsveien 29
0175 Oslo

Tlf: +47 22 99 70 00
Fax + 47 22 99 71 90


OMTALER

Det finnes ingen omtaler av denne utdanningen ennå. Bli den første!