Karakterkalkulator

Vil du søke høyere utdanning? Få oversikt over hvor mange poeng dine karakterer andre erfaringer gir deg. Regn ut dine skolepoeng og konkurransepoeng her.

Slik regner vi ut skolepoeng og konkurransepoeng:

   Karakterpoeng

+ Språkpoeng

+ Realfagspoeng

+ Kjønnspoeng

= Skolepoeng (kvote for førstegangsvitemål)

+ Tilleggspoeng

+ Alderspoeng

= Konkurransepoeng (ordinær kvote)

Dine karakterer setter grunnlaget for dine skolepoeng. Karakterpoengene beregnes ved å legge sammen alle karakterene, dele summen på antall karakterer og gange dette tallet med ti. Du kan også få en rekke ekstra poeng ved å ha gjennomført språk- eller realfag, søke opptak til studier hvor du får poeng for ditt kjønn, er over 20 år, har gått på folkehøgskole, fullført militærtjeneste eller høyere utdanning som gir fra 30-60 studiepoeng. Du kan lese mer om alle de ulike parameterne her.


Annonser