Hvilken by er Norges beste studentby? Hjelp oss med å kåre vinneren - delta her 🎓

Lønn og fremtidsutsikter for Ergoterapeut

Ergoterapeuter er eksperter på aktivitet og deltakelse, og arbeider for at alle skal kunne delta aktivt i samfunnet.

Ergoterapeuter bidrar til løsninger når det oppstår et gap mellom en persons helse og hverdagens krav. Som ergoterapeut gir du mennesker mulighet til å leve et aktivt liv.

Ergoterapeuter arbeider for at alle skal kunne delta og være mest mulig aktiv i lek, læring, arbeid og hverdagen for øvrig. Som ergoterapeut kartlegger du hva som hindrer eller muliggjør

Les mer om Ergoterapeut

En ergoterapeut jobber med og sammen med mennesker, både selvstendig og i team. Du må derfor være tillitvekkende, ha god evne til å kommunisere og samarbeide med andre.

* Kilde: utdanning.no
Gjennomsnittslønn
48 660 NOK *
Per måned
* Kilde: ssb.no
Gjennomsnittslønn for Ergoterapeut

Menn tjener 1% mer enn kvinner
 • 48 660 NOK
 • 48 580 NOK
 • 49 220 NOK
Gjennomsnittslønn for alle kjønn per sektor

Gjennomsnittslønnen er 5% høyere i privat enn i offentlig sektor
 • 50 500 NOK
 • 47 770 NOK
Lønnsutvikling for Ergoterapeut

Gjennomsnittslønnen for dette yrket har økt noe over tid
 • 38 170 NOK
 • 39 350 NOK
 • 40 250 NOK
 • 42 070 NOK
 • 42 120 NOK
 • 44 280 NOK
 • 45 670 NOK
 • 48 660 NOK

Gjennomsnittslønnen for dette yrket har økt noe over tid
 • 4 NOK

Gjennomsnittslønnen for dette yrket har økt noe over tid
 • 4 NOK
Annonser