Hvilken by er Norges beste studentby? Hjelp oss med å kåre vinneren - delta her 🎓

Lønn og fremtidsutsikter for Diplomat

Diplomater arbeider for å skape og opprettholde et godt forhold mellom Norge og landet man er stasjonert i.

Relaterte yrker: Statsviter Ambassadør

En diplomat (utenrikstjenestemann) er en offisiell representant for Norge i utlandet. Diplomatens viktigste oppgave er å fremme norske interesser i det landet man er stasjonert i, samt bidra til gode relasjoner mellom Norge og andre land.

Som diplomat må du regne med å tjenestegjøre i ulike land i løpet av karrieren. Du må også regne med å skifte mellom

Les mer om Diplomat

Du bør være dyktig til å kommunisere og du bør ha lett for å komme i kontakt med ulike typer mennesker. En diplomat bør ha solide språkkunnskaper, spesielt i engelsk og helst også i det språket som brukes på tjenestestedet. Ettersom du opptrer som Norges ansikt utad, må du også være høflig, korrekt og tålmodig.

Siden du i jobben ofte har kontakt med

Les mer om Diplomat

Utenriksdepartementets aspirantopptak er en vanlig måte å bli rekruttert til utenrikstjenesten på, men du kan også bli ansatt i Utenriksdepartementet ved utlysning av ledige enkeltstillinger. Det er ikke et krav om å gjennomføre aspirantopplæring for å bli diplomat. Aspirantopplæringen gis normalt til de som er tatt opp som aspiranter, men enkelte deler av

Les mer om Diplomat
* Kilde: utdanning.no
Gjennomsnittslønn
113 210 NOK *
Per måned
* Kilde: ssb.no
Gjennomsnittslønn for Diplomat

Kvinner tjener 0% mer enn menn
 • 113 210 NOK
 • 113 380 NOK
 • 113 080 NOK
Gjennomsnittslønn for alle kjønn per sektor

Gjennomsnittslønnen er 17% høyere i offentlig enn i privat sektor
 • 82 730 NOK
 • 99 190 NOK
Lønnsutvikling for Diplomat

Gjennomsnittslønnen for dette yrket har økt over tid
 • 91 160 NOK
 • 93 740 NOK
 • 96 640 NOK
 • 100 430 NOK
 • 98 950 NOK
 • 102 520 NOK
 • 108 060 NOK
 • 113 210 NOK

Gjennomsnittslønnen for dette yrket har økt over tid
 • 3 NOK

Gjennomsnittslønnen for dette yrket har økt over tid
 • 3 NOK
Annonser