Hvilken by er Norges beste studentby? Hjelp oss med å kåre vinneren - delta her 🎓

Lønn og fremtidsutsikter for Ambassadør

Ambassadørens hovedoppgave er å ivareta Norges interesser i landet han eller hun er utsendt til.

Relaterte yrker: Statsviter Diplomat

Norge har rundt 100 utenriksstasjoner (ambassader, delegasjoner og generalkonsulater) rundt om i verden. Ambassader og delegasjoner ledes av ambassadører, mens generalkonsulater ledes av generalkonsuler.Ambassadøren er en diplomat, og er ansatt i Utenriksdepartementet (UD) og tjenestegjør for en begrenset periode ved en av Norges utenriksstasjoner.

Vanlige
Les mer om Ambassadør

For å bli ambassadør må du være flink til å omgås mennesker, kunne kommunisere godt og være svært tilpasningsdyktig. Du må være spesielt interessert i norsk og internasjonal politikk. Dessuten bør du være nysgjerrig på, og ha respekt for, andre kulturer.

Utenriksdepartementets aspirantopptak er en vanlig måte å bli rekruttert til utenrikstjenesten på, men du kan også bli ansatt i Utenriksdepartementet ved utlysning av ledige enkeltstillinger. Det er ikke et krav om å gjennomføre aspirantopplæring for å bli diplomat. Aspirantopplæringen gis normalt til de som er tatt opp som aspiranter, men enkelte deler av

Les mer om Ambassadør
* Kilde: utdanning.no
Gjennomsnittslønn
113 210 NOK *
Per måned
* Kilde: ssb.no
Gjennomsnittslønn for Ambassadør

Kvinner tjener 0% mer enn menn
 • 113 210 NOK
 • 113 380 NOK
 • 113 080 NOK
Gjennomsnittslønn for alle kjønn per sektor

Gjennomsnittslønnen er 17% høyere i offentlig enn i privat sektor
 • 82 730 NOK
 • 99 190 NOK
Lønnsutvikling for Ambassadør

Gjennomsnittslønnen for dette yrket har økt over tid
 • 91 160 NOK
 • 93 740 NOK
 • 96 640 NOK
 • 100 430 NOK
 • 98 950 NOK
 • 102 520 NOK
 • 108 060 NOK
 • 113 210 NOK

Gjennomsnittslønnen for dette yrket har økt over tid
 • 3 NOK

Gjennomsnittslønnen for dette yrket har økt over tid
 • 3 NOK
Annonser