Jus i Trondheim - Forum

31.05.2014 08:38   M.S

Er det noen som har tatt Bachelor i jus ved Folkeuniversitetet i Trondheim, for så å gå videre på master ved UiO, UiB eller UiT? Leste at Folkeuniversitetet følger samme undervisningsopplegg som UiT, men at eksamener må avlegges ved et av de tre universitetene. Hvilket av dem? Tilbyr folkeuniversitetet en jamgod utdannelse med Universitetene nevnt ovenfor? Regnes man som privatist dersom man studerer ved Folkeuniversitetet? Er man garantert studieplass på master dersom man har Bachelor med noenlunde gode karakterer fra Folkeuniversitetet? Er det en bedre ide å forbedre vitnemål og søke opptak ved UiO, UiB eller UiT på rettsvitenskap i steden for å gå de tre første årene ved Folkeuniversitetet? Tidsmessig tenker jeg det er bedre å komme i gang nå, enn å bruke ett eller flere år bare på å komme inn på UiO, UiB eller UiT. Noen som vet/har forslag eller råd?


RE: Jus i Trondheim
06.06.2014 14:08   Christine Dramstad

Vi kjører vårt bachelorstudium i samarbeid med Høgskolen i Molde, men studieplanen vi følger er den samme som ved UiT. Vårt første kull på bachelorstudiet (Jusstudiet i Trondheim) har fullført nå i vår. Klassen hadde 69 studenter og av disse hadde allerede 31 studenter opptak ved UiT. Noen hadde søkt om opptak til Masterstudiet i rettsvitenskap ved UiT gjennom samordna opptak før de startet hos oss (7 stk), noen søkte om lokalt opptak etter 1.studieår og fikk dette (ca 15 stk), mens resten søkte lokalt opptak etter 2. studieår. De som ønsket en påbygging fram til master i rettsvitenskap etter bachelorstudiet, søkte om lokalt opptak ved UiT innen 15.april. Disse har ikke fått svar på søknadene sine enda. Med en bachelorgrad kan studentene også søke om påbygging til master i andre samfunnsvitenskapelige fag ved andre universitet. Ønsker noen å søke seg inn til masterstudiet i rettsvitenskap ved UiO eller UiB, må de søke gjennom samordna opptak og deretter søke om fritak for de 3 første årene. Da blir man vurdert etter sine resultater fra videregående skole, men får tilleggspoeng for høyer utdanning og alder.

De av studentene våre som har opptak i Tromsø, har selvsagt studentstatus der. De som ikke har opptak ved UiT, har status som student ved Høgskolen i Molde – altså har ingen privatiststatus.
Det finnes imidlertid ett unntak. Noen av våre studenter som ønsker å ta 4.avdeling og ikke har opptak ved UiT, kan ta privatisteksamen gjennom UiO. Disse har privatiststatus!

Om en student skal bruke et ekstra år på å forbedre karakterene sine for så å komme inn på ønsket universitet, er dette selvsagt en mulighet, men de vil jo ikke ha en garanti for at forbedringene er tilstrekkelige til å få opptak. Dette året er det mulig å «spare seg» dersom de starter opp hos oss. Hos oss er det er mulig å delta som campusstudent (ps.Trondheim er en populær studentby) eller man kan delta i «klasserom på nett».

Hilsen Folkeuniversitetet


Finn utdanninger innen kategorien