HVA SYNES DU OM ENGELSKBRUKEN I DIN UTDANNING? - Forum

24.02.2022 18:27   Sara

HVA SYNES DU OM ENGELSKBRUKEN I DIN UTDANNING?
Det blir stadig mer bruk av engelsk pensum, mer undervisning på engelsk ved norske universitetet og høyskoler. Jeg trenger studenter over hele landet som kan svare på spørreundersøkelse til min masteroppgave. Her er link til spørreskjema: https://nettskjema.no/a/engelskiutdanning#/page/1

Undersøkelsen er anonym og tar ca. 10-15 minutter å gjennomføre.
Takk for ditt bidrag!

Masteroppgaven min er del av prosjektet "Norsklish" ved Universitetet i Oslo. Du kan lese mer om prosjektet her: https://www.hf.uio.no/…/kjernegruppeprosjekter/norsklish/


Finn utdanninger innen kategorien