Fjærnundervisning i IKT, Høgskolen i Vestfold - Forum

09.08.2010 13:30   Karin

Hva koster fjernundervisningsstudiet IKT i læring ved Høgskolen i Vestfold og hvordan er eksamensformen ? Kan eksamen tas som hjemmeeksamen eller er det oppmøte på høgskolen?


Finn utdanninger innen kategorien