Bachelor i paramedic eller videre utdanning i akutt sykepleie - Forum

05.11.2015 18:40   ida

Jeg går siste året på sykepleien og har lyst til å jobbe i akutt mottak og i ambulanse. Så jeg lurer på om det lønner seg for meg å begynne på en til bachelor i paramedic eller ta videreutdanning i akutt sykepleie? Får jeg høyere lønn for videreutdanning? Hvis jeg har to bachelor, hvilken vil gjelde hvis jeg fek jobber på akutt mottak , hva blir min yrkestittel og hvilken lønn blir gjeldende?


Finn utdanninger innen kategorien