Krav på studiekompetanse ved utenlandsstudier? - Forum

18.02.2011 08:32   aina
Hei! Er studiekompetanse (generell/spesiell) et krav i alle linjene på alle utenlandske skoler, også i f.eks. sport? Hvis ja, kan man da gå videregående i utlandet (som også er støttet med stipend og/eller lån)?

Finn utdanninger innen kategorien