Politihøgskolen

Politihøgskolen (PHS)

Politihøgskolen er den sentrale utdanningsinstitusjonen for politi- og lensmannsetaten, med et eget styre som øverste organ. Politihøgskolen hører inn under Politidirektoratet, og har til oppgave å gi grunnutdanning for tjeneste i politi- og lensmannsetaten og etter- og videreutdanning til de ansatte i etaten.

Politihøgskolen driver forsknings- og utviklingsarbeid og faglig formidling innenfor fagområdene sine. Politihøgskolen har fire studiesteder: Oslo, Bodø, Kongsvinger og Stavern.

Målet for Politihøgskolen er å utdanne selvstendige og reflekterte polititjenestemenn og -kvinner, og som politi er det nødvendig å ha et bevisst forhold til egne holdninger og til egne valg i det daglige arbeidet.

Skoleforum Studentums skoleforum kan du bruke om du vil finne ut mer om en skole som du er interessert i eller om du har spørsmål som skolen kan svare på. Du kan også bruke skoleforumet til å komme i kontakt med andre som vil studere, studerer eller har studert på akkurat den skolen. Du kan helt enkelt bruke dette skoleforumet for å få svar på de fleste spørsmål om en spesifikk skole og utdanningene der.

Du kan også klikke deg videre til skolens informasjonsside på Studentum.no og få enda mer informasjon om skolen og utdanningene.
Klikk her for å lese mer om Politihøgskolen

Skap et innlegg
Svar Tråder
2 Relevant yrkeserfaring 03.08.2009   LE Heisann! Jeg kom ikke inn på Politihøgskolen (PHS) i år, men vil forsøke igjen neste år. I mellomtiden vil jeg gjøre noe fornuftig som kanskje kan forbedre sjansene mine neste år. Har du...
1 Utplasseringen under utdanningen 2året 07.12.2008   Trond Vegard Vevang Bare lurte på om man selv kan velge hvilket distrikt man vil bli utplassert til eller om dere velger det for stundentene?
Viser 1-2 av 2 innlegg


Politihøgskolen