Utplasseringen under utdanningen 2året - Forum

07.12.2008 14:12   Trond Vegard Vevang
Bare lurte på om man selv kan velge hvilket distrikt man vil bli utplassert til eller om dere velger det for stundentene?

RE: Utplasseringen under utdanningen 2året
18.12.2008 13:07   Tommy Lillefjære (Markedskonsulent, PHS)
Hei Trond Vegard, Hvert av de 27 politidistrikene har et gitt antall praksisplasser. Det er studentrådet ved PHS som fordeler disse praksisplassene blant studentene. I fordelingen forsøker de så langt det lar seg gjøre å ta hensyn til studentenes ønsker. Dersom det er veldig mange som vil til samme distrikt, vil utvelgelsen foregå ved loddtrekning. Hilsen Tommy

Politihøgskolen