"Når oljen er slutt og kollapsen kommer, vil oljearbeiderne bli tungt rammet av ledighet." ??? - Forum

12.08.2009 16:35   Thea
"Når oljen er slutt og kollapsen kommer, vil oljearbeiderne bli tungt rammet av ledighet." ??? www.dagbladet.no/2009/08/10/nyheter/olje/innenriks/milj/7590496/ og jeg som hadde tenkt å studere petroleum på NTNU neste år. må jeg tenke på en backup plan nå da?

NTNU