Hvordan søke studentvisum?

Når du skal studere i utlandet må du oftest søke studentvisum for å få tillatelse til å studere ved en utdanningsinstitusjon for høyere utdanning. Les mer om dette nedenfor!

Studentvisum er et dokument som er utstedt av det landet du skal studere i, og beviser at du har tillatelse til innreise og opphold i landet. Når du skal reise til et land for å studere må du oftest søke etter et bestemt studentvisum som gir deg tillatelse til å studere ved en utdanningsinstitusjon for høyere utdanning i det bestemte landet.

Et visum gir deg rett til å reise inn i et land og bli der. På andre siden gir det deg ikke automatisk noen andre rettigheter. For å kunne jobbe eller studere trenger du kanskje en ekstra tillatelse. Et visum er oftest kun gyldig for en bestemt periode. For å kunne bli lenger må du enten søke om forlengelse eller oppholdstillatelse.

Generell informasjon om visum

Myndighetene som utsteder visum, dette kan være utenriksdepartementet eller annen avdeling, kan be om nødvendig dokumentasjon fra deg som søker. Dokumentasjon og krav kan være bekreftelse på at du har god helse, at du har økonomi til å ta vare på deg selv i landet du skal reise til, at du ikke har noen kriminell eller tvilsom bakgrunn, enkelte land krever at du allerede har fått tildelt plass på skolen du vil til. Du blir ofte bedt om bevis på at du har en ordentlig helseforsikring fra hjemlandet ditt i tilfelle noe skulle skje i løpet av den tiden du befinner deg i utlandet. Myndighetene kan i tillegg til dette be om bevis på at du vil returnere til det landet du kommer fra etter at du er ferdig med studiene for å unnvike immigrasjonsproblemer.

Visum for å studere i utlandet

Når du skal reise til utlandet for å studere, vil visumet vanligvis gjelde for studier ved en bestemt skole. Dette kan imidlertid variere fra land til land. Et eksempel Algerie, som kun vil gi deg turistvisum når du skal ta høyere utdanning der.

Visumkravene varierer fra land til land – både når det gjelder landet du skal reise til og landet du skal reise fra. Noen ganger er det ikke nødvendig med studentvisum for å reise eller studere i det andre landet i det hele tatt. Dette betyr som regel at landene har en avtale seg imellom gjeldende studenter eller arbeidende. Et godt eksempel her er innen EU, hvor det ikke er nødvendig med visum.

For å finne ut om du trenger å søke om studentvisum bør du kontakte ambassaden til det landet du skal reise til. 

  Tilbake til begrepslisten


Annonser