Hva er Bologna-prosessen?

Du har kanskje ikke hørt om Bolognaprosessen før? Bolognaprosessen er et omfattende internasjonalt samarbeid innen høyere utdanning i Europa. Les mer nedenfor!

Bolognaprosessen er et omfattende internasjonalt samarbeid innen høyere utdanning i Europa. Målet er å samordne og utvikle felles tiltak og politikk innen høyere utdanning.

Ved å signere avtalen som ligger i Bologna-prosessen, blir landene medlem i det som kalles European Higher Education Area. Samarbeidet har resultert i en rekke indikatorer og standarder som skal lette godkjenning av utdanning på tvers av landegrensene, og fremme mobilitet for studenter og ansatte innen høyere utdanning.

Felles standard

Studiepoeng

Den felles målestokken for studienes omfang er ECTS (European Credit Transfer System), på norsk studiepoeng. Et fullt normalt studieår er 60 studiepoeng. Dette systemet erstatter det gamle norske systemet med vekttall, der et studieår var 20 vekttall. 1 vekttall tilsvarer altså tre studiepoeng.

Felles gradssystem

Det felles gradssystemet er delt i tre nivåer eller sykluser som bygger på hverandre, slik:

  • Bachelor – 3 studieår, 180 studiepoeng
  • Master– 2 år, 120 studiepoeng
  • Ph.d – 3 år, 180 studiepoeng

Hva betyr Bologna-prosessen for meg?

Å benytte de samme grads- og poengsystemene i hele Europa gjør det enklere å få utdanning fra et annet land godkjent i Norge. Det blir også enklere å få utdanning fra Norge godkjent i annet land. Det blir enklere å overføre eksamensresultater mellom ulike land, og det blir enklere å søke jobb med utdanning fra et annet land.

Relevante lenker

  Tilbake til begrepslisten


Annonser