Graduate studies - akademiske grader for skoler i utlandet

Vurderer du eller skal du ta studier i utlandet? Da finnes det en rekke termer du bør kjenne til. Graduate studies er en av disse. Les mer nedenfor!

Hva er graduate studies?

Graduate studies, eller postgraduate studies, er høyere grads utdanning ved et universitet. I Norge kaller vi dette mastergrad.

Systemet for høyere utdanning er svært varierende fra land til land. Når det gjelder internasjonal sammenheng, kan du se en forenklet modell nedenfor. Du anses som en lavere grads student til den dagen du mottar din første grad, altså en bachelorgrad. Etter å ha fullført en bachelorgrad kvalifiserer du for videre opptak til masterstudier.

Hvordan søke på graduate studies?

For å kunne ta en mastergrad stilles det krav til at du har en bachelorgrad som er relevant for masterstudiene. Det er også et krav om gode karakterer. Noen graduate program har krav om et “Letter of recommendation” (et anbefalingsbrev). I noen tilfeller må du også legge frem testresultater fra GMAT (for studier innen ledelse og økonomi) og LSAT (for studier innen jus).

 Tilbake til begrepslisten 


Annonser