Akkreditering av skoler i utlandet

Når du leter etter en passende høgskole eller universitet i utlandet er det viktig at du sjekker om skolen er akkreditert. Les mer om hva dette innebærer nedenfor!

Hva vil det si at en skole er akkreditert?

Er en skole akkreditert, er dette en slags forsikring på at skolen tilbyr studier med kvalitet godkjent av en offentlig organisasjon. I USA gjøres slike akkrediteringer av private medlemsorganisasjoner. Formålet med denne teksten er at du skal få den informasjon du trenger om forskjellen på disse akkrediteringene og forstå hva akkreditering betyr for deg som student.

Akkreditering i USA

I USA har en akkreditert skole ikke noe å gjøre med godkjenning av myndighetene. Det er kun en måte å sikre at en utdanningsinstitusjon har et grunnleggende nivå av kvalitet. Akkrediteringsprosessen i USA utføres av frivillige organisasjoner som er utpekt av ett akkrediteringsbyrå. Det er seks akkrediteringsorganer i USA som anses som de mest pålitelige. Disse er NEASC, NCA, MSA, SACS, WASC og NWCCU.

En utdanningsinstitusjon kan få akkreditert status for hele skolen (eng: Institutional accreditation), noe som ikke nødvendigvis betyr at alle fakulteter ved skolen holder det samme nivået på kvaliteten, men de bidrar til de akkrediterte standardene ved hele skolen. Akkreditering kan også gis til kun et program ved skolen eller et fakultet (eng: specialized/programmatic accreditation).

Akkreditering av universiteter, høgskoler og andre utdanningsinstitusjoner har som hensikt å bekrefte at en skole eller et program møter minstekravene til det man kan kreve av en skole, hjelpe deg som en potensiell student å velge et godt sted for å studere og hjelpe institusjonene med overføring av studiepoeng. Akkrediteringsprosedyren i USA forgår over fem trinn: Skolen evaluerer seg selv eller programmene for å møte kravene, et team valgt av akkrediteringsbyrået besøker skolen for å evaluere, blir utdanningsinstitusjonen godkjent blir dette offisielt publisert, overvåkning og til slut en re-evaluering.

Akkreditering av skoler utenfor USA

I mange andre deler av verden er institusjoner for høyere utdanning gitt konsesjon av regjeringen. I denne forstand fungerer regjeringen som et akkrediteringsorgan og vil kun godkjenne skoler som oppfyller bestemte læremessige standarder.

Noen eksempler rundt omkring i verden:

Australia

Tilbydere av høyere utdanning trenger godkjenning av føderale eller statlige myndigheter.

Storbritannia 

I Storbritannia er det ulovlig å tilby en utdanning som ikke synes å følge Storbritannias krav så sant det ikke er godkjent av statssekretæren, gjennom det kongelige hus eller “Act of Parliament”.   

India

 Akkreditering er obligatorisk for alle universitet med unntak av de som er skapt gjennom en handling utført av parlamentet. Uten akkrediteringen vil ikke skolen få lov til å kalle seg et universitet eller tildele grader til sine studenter.

Tyskland

Alle programmer som leder til en bachelor eller mastergrad må være akkreditert. Tyskland har 7 sertifiserte byråer som kan akkreditere studietilbud.

Som du ser så varierer rutinene for akkreditering fra land til land. Det anbefales at man tar kontakt med skolen eller et internasjonalt kontor for å finne mer informasjon for akkurat det landet du skal reise til.

Hva betyr dette for meg?

Akkreditering vil fortelle oss mye om kvaliteten på utdanningsinstitusjonen eller programmer. Du burde samtidig ikke utelukke andre faktorer når du skal velge studiested. At en skole er akkreditert gir ingen garanti for verken overføring av studiepoeng mellom universitetet eller akseptering av fremtidige arbeidsgivere. Dermed er det mange faktorer som bør spille inn når du velger universitet og høgskole. Spesielt hvis du har en spesiell karriere i tankene, i dette tilfellet er det smart å ta en titt på formålet til programmet og sammenlikne de med dine mål. Hvis du har planlagt å studere videre ved en annen institusjon er spørsmålet om overføring av studiepoeng spesielt viktig. Videre er det også viktig at du trives med atmosfæren ved skolen. Den beste måten å finne ut om en skole er akkreditert er å ta kontakt med skolen. Ofte kan du finne mye informasjon på skolens nettsider.

 Tilbake til begrepslisten


Annonser