Stort behov for personer med utdanning fra fagskole

Stort behov for personer med utdanning fra fagskole

Fagskolen Oslo satser stort for å rekruttere fagarbeidere som ønsker videre utdanning. Det er mange som ikke kjenner til muligheten av å kunne søke høyere utdanning med fagbrev.

– Det har aldri vært så stor etterspørsel etter fagskoleutdanning som det er nå, sier Kirsti Andresen, rektor ved Fagskolen Oslo. Arbeidsgivere skriker etter kompetanse på høyere yrkesfaglig nivå.

En kartlegging blant NHOs medlemsbedrifter viser at nesten alle bedriftene har behov for fagskolekompetanse.

– Våre fagskoleutdanninger blir utviklet i nær kontakt med arbeidslivet. Fagarbeidere står for innovasjon i sine virksomheter og har stadig bruk for spisskompetanse, sier Kirsti Andresen og fortsetter

– Vi samarbeider tett med arbeidslivet gjennom hele utdanningsløpet. Eksempler på dette er samarbeid med Oslo Universitetssykehus innenfor våre helsefag, der vi tilbyr deltidsstudier slik at folk kan jobbe ved siden av. Studiene på helse og oppvekstfag gjennomføres på deltid. Det gir 60 studiepoeng og gjennomføres på 2 år. Studentene er inne til undervisning en dag pr uke. Alle studiene har praksis, ofte på egen arbeidsplass. Dermed er alle studiene knyttet mot deres arbeidssituasjon.

Kontinuerlig utvikling

For å opprettholde gode studietilbud er vi avhengig av stadig forbedring og kvalitetsutvikling. Vårt mål er å være arbeidslivsdrevet – å sikre undervisning som innehar de samme arbeidsmetodene som studenten vil møte i arbeidslivet. Dette gjøres best gjennom reelle prosjekter på oppdrag fra virksomheter og bruk av næringslivet som lærere og inspirasjon

Nytt grønt bransjestudium

Det er stort behov for omstilling og kompetanse i det grønne skiftet. Derfor har Fagskolen Oslo utviklet et nytt studium «Fremtidsbygg – sirkulærøkonomi, teknologi og entreprenørskap» i samarbeid med klyngemedlemmene OBOS, Statsbygg, JM og Norsk Gjenvinning. Studiet, som legger vekt på praktisk læring, tar sikte på å tilby kompetanse som bidrar til raskere omstilling i bransjen, og har en tverrfaglig tilnærming som styrker den gjensidige forståelsen i verdikjeden.

– Med kompetanse om hva bevisste innkjøp er og god prosjektering, kan redusere ressursbruken. Vi må etterspørre mindre bruk av emballasje hos leverandører, prosjektere prefabrikkerte løsninger, og bestille prekuttede materialer, fortsetter Kirsti Andresen.

Tett samarbeid med arbeids- og næringsliv

Fagskolen Oslo er medlem av Norges største næringsklynge innenfor bygg-, anlegg- og eiendomsbransjen (BAE-bransjen) Construction City Cluster (CCC). Construction City er en kunnskapspark og et læringssenter for de fremste kompetansevirksomhetene BAE i landet. Klyngen vil romme 4500 arbeidsplasser med samhandlingsarealer for utdanning og bedrifter. Klyngen er fagskolens nærmeste nabo og fagskolen jobber nå med samlokalisering.

Vi tilbyr den beste kompetansen i samarbeid med relevante virksomheter. Jeg vil nevnte et av våre nye studier «BIM Anlegg Infrastruktur» som gir det siste innen droneopplæring i samarbeid med Droneakademiet og det beste innen teknologi i samarbeid med Leica og Geosystems. Dette for å nevne noen av våre mange samarbeidspartnere.

Fremtidens læring

Fagskolen Oslo har fått støtte til nytt digitalt samhandlingsprosjekt i samarbeid med AF Gruppen og Construction City. Det gir aktiv læring som hever kvaliteten på studentenes læringsutbytte knyttet til samhandling og digitalisering. Fagskolen innreder nye læringsarealer og gjøre studentene aktive i egne læringsprosesser og digitale samhandlingsprosjekter.

Fagskolens aktive satsing på tett samarbeid med bransjen, utvikling av nye studier og fokus på fremtidens læring gjør at skolens visjon "Ditt valg for fremtiden» får et grundig innhold. Dette kombinert med våre verdier, "fremtidsrettet, engasjerende og samhandlende". Gjør oss attraktive som arbeidslivets kompetanseleverandør.Les mer om Fagskolen Oslo

Bestill mer informasjon


Bestill informasjon

Legg igjen en interessemelding hvis du vil vite mer om Fagskolen Oslo.

Fyll inn din kontaktinformasjon

Send interessemeldingen

Få mer informasjon fra skolen


reCAPTCHA logo Denne hjemmesiden er beskyttet av reCAPTCHA och Googles Integritetspolicy och Brukervilkår gjelder.