Vis studentum.no som: Mobil

Lån og Stipend

lån og stipend for utenlandsstudier

Studere i utlandet? Sjekk hva du kan få fra Lånekassen

Har du lyst til å studere utenfor Norges grenser? Her er nyttig informasjon om stipend og lån til deg som skal ta utdanning i utlandet.

Hvor vil du studere?

Lånekassen kan gi støtte til høyere utdanning i alle land. Lånekassen gir støtte til både gradsstudier og delstudier i utlandet. Gradsstudier vil si at man tar en hel grad i utlandet, mens delstudenter tar deler av graden sin i utlandet. Til utdanning i Norden gir Lånekassen støtte til fulltids videregående opplæring, folkehøgskole, yrkesutdanning og høyere utdanning etter samme regler som gjelder for utdanning i Norge. Til utdanning utenfor Norden gis støtte til fulltidsutdanning på høyskole- og universitetsnivå.

De fleste lærestedene du kan få støtte til, finner du i Lånekassen sin oversikt over læresteder og utdanninger i utlandet som gir rett til støtte. Finner du lærestedet i oversikten, vil som regel alle lærestedets utdanninger som fører fram til bachelor-, master- eller doktorgrad (PhD), gi rett til stipend og lån. Hvis du ikke finner utdanningen i oversikten, kan du be Lånekassen om en forhåndsvurdering. Husk at denne vurderingen bare gjelder dersom selve utdanningen gir rett til støtte. For at du skal få lån og stipend til utdanning i utlandet, må du i tillegg oppfylle bestemte krav og vilkår, som:

  • Du må være tatt opp som student til en godkjent fulltidsutdanning.
  • Du må ha generell studiekompetanse i Norge for å få støtte til høyere utdanning i land utenfor Norden.
  • Som hovedregel må du være norsk statsborger for å få støtte fra Lånekassen.
  • Søker du støtte til utdanning i utlandet, er det i tillegg et krav om tilknytning til Norge.

For fullstendig om krav og vilkår, se lanekassen.no her.

Slik søker du om støtte

Alle som skal søke om støtte fra Lånekassen, søker på nett. Du logger deg inn på Dine sider, Lånekassens selvbetjeningsløsning, på lanekassen.no. Du kan for eksempel logge deg på med BankID.

I noen tilfeller trenger du en foreløpig uttalelse om du har rett til støtte fra Lånekassen, for eksempel i forbindelse med visumsøknad, og fra ca. 1. desember kan du få et slikt dokument for påfølgende undervisningsår her.

Hvor mye lån og stipend har du rett til?

Hvor mye du kan få fra Lånekassen, varierer etter hvor i verden du skal studere, hvilken skole du velger og hva slags utdanning du tar.

De tre mest vanlige formene for støtte du kan få fra Lånekassen når du skal studere i utlandet er: basisstøtte, støtte til skolepenger og reisestøtte. Til utdanning ved utvalgte læresteder av høy kvalitet kan Lånekassen gi tilleggsstipend. Nedenfor kan du lese mer om de ulike støttemulighetene.

 Basisstøtte

Basisstøtten er lik for alle som tar høyere utdanning. Fulltidsstudenter kan dette undervisningsåret (2015–2016) få 100 920 kroner i basisstøtte. Dersom du består eksamen og ikke har inntekt/formue over Lånekassens fribeløp, blir opptil 40 prosent av beløpet, 40 368 kroner i 2015–2016, gjort om til stipend. Omgjøringen skjer når Skatteetaten har sendt Lånekassen likningsopplysningene, i november året etter at du fikk støtte.

Studenter i utlandet må selv sende inn kopi av vitnemål eller endelig eksamensutskrift etter avsluttet utdanning, slik at Lånekassen kan gjøre om lån til stipend. Du kan enten laste opp vitnemålet ditt på Dine sider, eller sende Lånekassen en kopi av det i posten. Sender du vitnemålet i posten, må du merke det med fødsels- eller kundenummer.

Adressen du da bruker er:
Statens lånekasse for utdanning,
Postboks 430 Alnabru,
0614 OSLO

 Skolepengestøtte

Må du betale skolepenger? Du kan få støtte til det av Lånekassen. Skolepengestøtten utbetales sammen med de ordinære utbetalingene høst og vår. Lånedelen av støtten til skolepenger blir ikke gjort om til stipend når du er ferdig med utdanningen.

Det er ulike ordninger for støtte til dekning av skolepenger for utdanning i Norden og utenfor Norden. Til utdanning i Norden kan du inneværende studieår få 60 149 kroner i skolepengestøtte. Støtten blir gitt som lån. Til utdanning utenfor Norden kan få opptil 123 083 kroner per år i skolepengestøtte.

Skolepenger til utdanning utenfor Norden:

  • Til utdanning på bachelornivå gis skolepengestøtten med 50 prosent stipend og 50 prosent lån av de faktiske skolepengene opptil kr 62 945 per undervisningsår. Grensen er 31 472,50 kroner hvis du bare får støtte i ett semester. Støtte utover dette gis som lån.
  • Til utdanning på masternivå og delstudier gis skolepengestøtten med 70 prosent stipend og 30 prosent lån av de faktiske skolepengene opp til kr 62 945 per undervisningsår. Grensen er 31 472,50 kroner hvis du bare får støtte i ett semester. Støtte utover dette gis som lån.
  • Til utdanning på ph.d.-nivå gis hele skolepengestøtten som lån.

Betaler du mer enn 62 945 kroner i skolepenger per undervisningsår, eller 31 472,50 kroner hvis du bare får støtte i ett semester, blir alt over dette beløpet gitt som lån. Maksimalt kan du få 123 083 kroner til sammen.

Slik fordeler skolepengestøtten seg:

Nivå                Maks lån per undervisningsår               Maks stipend per undervisningsår        
Bachelornivå              91 610,50 kr         31 472,50 kr
Masternivå           79 021,50 kr         44 061,50 kr
Delstudier           79 021,50 kr         44 061,50 kr
Ph.D.-utdanning           123 083 kr         0 kr

Når Lånekassen utbetaler skolepengestøtte, blir lånet og stipendet valutajustert hvis den norske kronen har styrket eller svekket seg med mer enn én prosent fra 1. april.

Lånekassen kan gi tilleggsstipend til utdanning ved utvalgte læresteder av høy kvalitet. For undervisningsåret 2015–2016 utgjør tilleggsstipendet maksimalt 66 552 kroner. Du kan bare få tilleggsstipend hvis skolepengene er høyere enn 123 083 kroner og lærestedet er omfattet av ordningen. Også tilleggstipendet blir valutajustert hvis den norske kronen har styrket eller svekket seg med mer enn én prosent fra 1. april.

 Reisestøtte

Reisestøtten varierer etter hvor i verden du skal studere:

Reisestipend i Norden:
Du kan få reisestipend dersom du er 25 år eller yngre og ikke bor sammen med foreldrene dine. Reisestipend blir gitt etter faste satser, avhengig av hvilket land i Norden du studerer i. Du kan også få reisestipend for reise mellom kommunen du er folkeregistrert i og kommunen der grensestasjonen for utreise ligger. Lånekassen trekker fra en egenandel på 2 745 kroner per undervisningsår av beløpet du kan få som reisestipend. Det er ikke en egen søknad om reisestipend. Lånekassen regner ut hvor mye reisestipend du kan få når du sender inn en søknad om lån og stipend.

Reisestipend utenfor Norden:
Skal du studere utenfor Norden, kan du få et tilskudd til dekning av to tur-retur-reiser i året. Tilskuddet er etter Lånekassens satser, mellom folkeregistrert adresse i Norge og regionen lærestedet ligger i. Støtte til reise utenfor Norden blir gitt som 70 prosent stipend og 30 prosent lån og har ingen aldersbegrensning. Lånekassen tildeler støtten etter faste satser på grunnlag av regionen det utenlandske lærestedet ligger i. Reisestøtten blir gitt for et helt eller et halvt undervisningsår, ikke per måned. For å ha rett til støtte til reiser utenfor Norden er det en forutsetning at du er student ved et lærested utenfor Norden. Hvis du er bosatt i utlandet og studerer i Norge, får du ikke reisestøtte.

Hvor mye kan du tjene ved siden av studiene?

For å få omgjøring til fullt utdanningsstipend kan du ikke ha person- og kapitalinntekt over 162 769 kroner (i 2015). Går du over denne grensen, blir stipendet ditt redusert med fem prosent per måned av den inntekten som er over beløpsgrensen. Får du støtte i sju måneder eller mindre i året, er inntektsgrensa på 406 923 kroner i 2015.

Hva kan du ha i formue?

For å beholde maksimalt stipend kan du i 2015 ikke ha en nettoformue over 370 304 kroner dersom du er enslig, eller 711 200 kroner dersom du er gift, registrert partner eller har samboer med felles barn. Overskrider du disse grensene, vil stipendet ditt bli redusert. Er du enslig, blir stipendet ditt redusert med to prosent per måned av den delen av formuen som er over grensene. Er du gift, registrert partner eller samboer med felles barn, blir stipendet ditt redusert med én prosent per måned av den delen av formuen som er over grensene.

Les mer om inntekt og formue på Lånekassens nettsider her.

 Årlig kontroll av utlandsstudenter (C- og N-skjema)

Lånekassen mottar ikke informasjon fra læresteder i utlandet automatisk. Derfor er det studentenes eget ansvar å dokumentere at de er i rute med utdanningen og at eventuelle skolepenger er betalt. Studenter i Norden, må sende inn et såkalt N-skjema. Studerer du utenfor Norden, må du sende inn et såkalt C-skjema.


Alle linker er eksterne. Kilde: Lånekassen.


Meld deg på vårt nyhetsbrev

*