Hvilken by er Norges beste studentby? Hjelp oss med å kåre vinneren - delta her 🎓

Filtrer etter
Psykologi
Bachelor
Sted
Utdanningsform
Vis alle filter
Søket ga ingen resultater. Vennligst prøv et Nytt søk
Annonser

Populære studiesteder

Bachelor i pyskologi 

Med en bachelor i psykologi lærer du å forstå hvordan mennesker tenker og hvorfor vi agerer slik vi gjør. Uansett hvor du jobber eller hva du arbeider med, vil du få bruk for kunnskapen du lærer i psykologi.  

Om bachelorutdanningen 

Psykologi er vitenskapen bak menneskelig atferd, tankeprosesser og følelser. Når du studerer psykologi, forsøker du å forklare og forutsi atferd. Hvorfor blir noen deprimerte? Hvorfor er det så vanskelig å bryte dårlige vaner? Hva skal til for at vi skal føle mestring? 

I løpet av de første semestrene vil du få en innføring i grunnleggende psykologi. Du vil blant annet lære om hvordan mennesker oppfatter, lærer, bevarer informasjon og resonnerer om verden rundt dem, samt forstå hvordan vi interagerer med andre mennesker og miljøet. Du vil bli kjent med en mengde psykologiske teorier fra ulike teoretikere, som Skinner, Rogers, Thorndike, Bowlby, Milgram og Vygotsky. Studiet består i videre av ex.phil., ex.phac., metodologiske emner og fordypningsemner i psykologi.  

Her noen av emnene du kommer til å lære om:  

 • Grunnleggende psykologi 
 • Personlighetspsykologi 
 • Sosialpsykologi 
 • Kognitiv psykologi 
 • Helsepsykologi 
 • Organisasjonspsykologi 
 • Kvalitativ metode 
 • Kvantitativ metode 

 
Spesialiseringer i psykologi 

I løpet av utdanningen velger du et fordypningsområde du ønsker å spesialisere deg i. Som regel velger du fordypning i løpet av 2. eller 3. semester. Fordypningsområdene er satt sammen av et sett obligatoriske emner i tillegg til ett eller flere valgfrie emner i psykologi. Nøyaktig informasjon om hvilke emner som inngår i de ulike fordypningsområdene finner du i programbeskrivelsen på skolens egne hjemmeside. Hvilke emner og spesialiseringer som tilbys kan variere mellom skolene.  

Her er noen spesialiseringer du kan gå:  

 • Helsepsykologi 
 • Kognitiv psykologi 
 • Organisasjonspsykologi 
 • Utviklingspsykologi 
 • Nevropsykologi 
 • Samfunnspsykologi 
 • Anvendt psykologi 
 • Miljøpsykologi 

 
Undervisning og læringsformer 

Psykologi er et teoribelastet fag som vanligvis følger en mer tradisjonell undervisningsform. Studiet består ofte av forelesninger, obligatoriske seminarer og innleveringsoppgaver, men noen emner kan også inkludere aktiv læring gjennom rollespill, øvelser og diskusjoner. 

I løpet av ditt siste år skriver du en bacheloroppgave i ditt fordypningsområde. Dette semesteret består hovedsakelig av seminarer hvor studentene diskuterer oppgavene sine i grupper, i tillegg til individuell veiledning.  

Hvem passer psykologiutdanningen for?  

Psykologi er et fagområde som er under stadig utvikling. Det forskes mye på menneskets psykologi og det kommer stadig nye funn som forandrer måten vi forstår og tolker ulike teorier. Et åpent sinn og kritisk tenking er derfor viktige egenskaper å ha. Fordi utdanningen består av mye teori og undervisning, er det også en fordel om du håndterer mye lesing, selvstudium og sette deg inn i komplisert materiale.  

Disse egenskapene er ikke et krav, men er likevel fordelaktige når du skal studere faget. Dersom hovedinteressen din ligger i et annet fagområde og likevel ønsker kunnskap om psykologi, er du kanskje bedre tjent med å gå et årsstudium eller ta et kurs i faget. Men kunnskap om psykologi er alltid en god idé fordi det er kunnskap du får bruk for i alle yrker og personlig. 

Hvor tilbys bachelor i psykologi? 

Bachelor i psykologi tilbys ved de fleste universitetene og høgskolene i Norge. Du har dermed et bredt utvalg når du skal søke til psykologiutdanningen. Noen høgskoler tilbyr også bachelorutdanninger i psykologi med forhåndsbestemte fokusområder, for eksempel bachelor i anvendt psykologi eller idretts- og helsepsykologi.  

De fleste bachelorutdanningene i psykologi tilbys kun som fulltidsstudium på campus, spesielt ved universitetene. Dersom du ønsker å gå utdanningen på nett eller på deltid, bør du derfor undersøke utdanningstilbudet ved høgskole.  

Karrieremuligheter med en bachelor i psykologi 

Du blir riktignok ikke en klinisk psykolog med en bachelor i psykologi, men det er ingen mangel på karrieremuligheter. Hvilket fordypningsområde du har valgt vil sette retning for hvilken kompetanse du besitter og dermed hvilke karrieremuligheter du får. Har du en fordypning i organisasjonspsykologi kan du for eksempel jobbe innen HR og personal, eller innta ulike roller innen helse- og rusomsorg med bachelor i helsepsykologi.  

Mange velger også å fortsette sine psykologistudier innen deres spesialistområde. Tar du en mastergrad vil du få en sterkere spisskompetanse og øke sannsynligheten for å få en jobb innen området. Tar du en doktorgrad kan du også søke en karriere som forsker.