Bachelor

Informatikk: språkteknologi (bachelor)

Varighet
3 år
Undervisning
Heltid
Studielån/Stipend
Støttet av lånekassen
Varighet
3 år
Undervisning
Heltid
Studielån/Stipend
Støttet av lånekassen

Informatikk: språkteknologi (bachelor)

              

               Hvorfor velge dette programmet?       

                              

Språkbasert informatikk og teknologi som Google Translate og Apples Siri er blitt allemannseie. Feltet er i stadig utvikling og brukes i helsesektoren, analyse av data og brukeratferd, etterretning og samfunnsforskning. 

                                                                                                                                                                                                

Kort om studieprogrammet

Språkteknologi handler om å få datamaskiner til å bruke og forstå menneskelig språk. Her kan du lære om hvordan vi kan få noe nyttig ut av all teksten vi legger igjen på internett, automatisering av oversetting, og å søke opp og systematisere relevant informasjon fra tekst.   

Studiet er tverrfaglig og lærer deg å programmere samtidig som du lærer om språk og hvordan vi tenker innenfor informasjon. Studiet henter metoder fra to ulike tradisjoner: lingvistikk og informatikk. Studiet passer godt for deg som er interessert i teknologi og hvordan mennesker tenker. 

Studiet gir deg først innføring i programmering, senere tar du språkfag. Du oppfordres til å dra på utveksling til utlandet i 5. semester. Studieløpet deler mange emner med de andre informatikkstudiene, men tilbyr en spesialkompetanse i språkteknologi. 

Spesialisert retning innenfor informatikk 

Språkteknologi er et felt i rivende utvikling. Apples Siri har gjort tanken på å snakke til datamaskiner dagligdags, men de fleste har nok oppdaget at Siri også har sine begrensninger, for menneskelig språk er vanskelig å forstå for datamaskiner. 

Språkteknologer vil finne mange nye bruksområder for sine kunnskaper i kommende år, for eksempel ved å oppsummere forskningsfunn fra enorme samlinger av vitenskapelige artikler, noe bare mennesker klarer i dag. I fremtiden kan kanskje datamaskiner stille diagnoser ved å sammenstille medisinske forskningsfunn og det som står i pasientjournalen, med forståelse for alle de uklarhetene som menneskespråket bringer med seg.  

Språkteknologi kommer til å revolusjonere hvordan vi kommuniserer med maskiner, og dermed også hva vi bruker dem til. Teknologien brukes allerede i kommunikasjon, av robotjournalister, og i store informasjonssøk. Kanskje utvikler du det første tastaturet uten autokorrektur-feil, eller verdens første heldigitale lege man kan snakke med over internett. 

Studiemiljø

Du skal trives som student hos oss! Når du starter får du en faddergruppe og du blir kjent med både gamle og nye studenter, faglig og sosialt. Studentene og faglærerne på programmet reiser også sammen på et todagers seminar, det er en ypperlig anledning til å bli godt kjent og få et godt fagmiljø. Vi følger deg opp videre i studiet, med arrangementer for førsteårsstudenter og en oppfølgingssamtale med hver enkelt for å høre hvordan det går.

Dersom du lurer du på noe praktisk rundt studiet ditt, eller trenger veiledning, kan du kontakte oss.

Universitetet i Oslo har et rikt studentliv med over 200 studentforeninger.

Informatikkstudiene har også et rikt foreningsliv hvor du kan spille fotball, spill, arrangere bedriftsdager, lage apper, arrangere studentpub, i tillegg til en egen jenteforening.

Les mer om Livet rundt studiene.

Studier i utlandet

Vi anbefaler deg å reise på utveksling i 5. semester. Vi har en rekke utvekslingsavtaler med universiteter både i og utenfor Europa.

Les mer om studier i utlandet.

Videre studier og jobb

Etter endt bachelor kan du ta en mastergrad i Informatikk: språkteknologi.

Avhengig av hva du velger blant de valgfrie emnene, kan du også kvalifisere deg til andre masterstudier. Hvis du velger informatikkemner i de frie emnene, vil studiet kunne kvalifisere for masterstudier i informatikk, for eksempel: Informatikk: programmering og systemarkitektur. Det er også muligheter for å ta en mastergrad ved Det humanistiske fakultetet.

Vårt naturlige språk og kommunikasjon mellom mennesker er viktig i utviklingen av fremtidens datasystemer. Studiet kvalifiserer både til stillinger innen næringsliv og offentlig forvaltning, og med en påbygning til master og ph.d. også til forsker- og undervisningsstillinger. 

Les mer om videre studier og jobb.

                           
Universitetet i Oslo
Problemveien 7
0313 Oslo

Universitetet i Oslo – Norges største universitet

Universitetet i Oslo, UiO, ble grunnlagt i 1811 og er Norges største og mest tradisjonsrike institusjon for høyere utdanning. Skolen har ca. 30 000 studenter og 7000 ansatte. UiO har åtte fakulteter, som alle tilbyr både enkeltemner, årsenheter, bachelorprogrammer, masterprogrammer...

Les mer og vis alle utdanninger ved Universitetet i Oslo

Highlights