Medier og kommunikasjon

Universitetet i Bergen
Sammendrag
Bachelor
Bergen
3 år
Heltid
Støttet av lånekassen
Høst
Klasserom

Medier og kommunikasjon

På bachelorprogrammet i medie- og interaksjonsdesign lærer du å forstå mediefeltet, slik at vi kan designe løysingar som gir effektiv medieproduksjon og brukarvennleg mediebruk. Interaksjonsdesign handlar om å lage løysingar som gjer produkt og system enklare for brukaren.

Sentrale spørsmål i studiet er:

Medieinnhald blir i dag produsert med digitale verktøy, og mediebruk er i aukande grad brukarstyrt, interaktiv og on-demand. I slike situasjonar er det viktig at systema er enkle og effektive å bruke både for medieprodusentar og mediebrukarar. Dei må gjere det brukarane treng, og ikkje skape frustrasjon og dårleg brukaroppleving. Nye interaktive løysingar krev òg at ein utviklar nye former for medieinnhald som passar dei nye teknologiane og brukarmønstera.

  • Korleis kan ein gjere streamingtenestar betre tilpassa bestemte brukargrupper?
  • Korleis kan ein forenkle kvardagen til ein journalist med nye teknologiske løysingar?
  • Korleis kan ein gjere redigeringsprosessen for medieprodusentar meir saumlaus?

Kontaktinformasjon til Universitetet i Bergen

Universitetet i Bergen

Postboks 7800
5020 Bergen

Tlf: 55 58 00 00
Fax 55 58 96 43


OMTALER

Det finnes ingen omtaler av denne utdanningen ennå. Bli den første!