Bachelor

Informatikk-matematikk-økonomi

Varighet
3 år
Undervisning
Heltid
Studielån/Stipend
Støttet av lånekassen
Undervisningsform
Klasserom
Neste startdato
Varighet
3 år
Undervisning
Heltid
Studielån/Stipend
Støttet av lånekassen
Undervisningsform
Klasserom
Neste startdato

Informatikk-matematikk-økonomi

Bachelorstudiet i informatikk-matematikk-økonomi (IMØ) er det einaste av sitt slag i Noreg.

Her får du lære om tre ulike fagområde:

Studiet eignar seg for deg med interesse for samfunnsproblem og realfag. 

  • For å kunne programmere og utvikle datasystem lærer du informatikk.  
  • For å kunne arbeide innan finans og forsikring lærer du statistikk.  
  • For å kunne arbeide med økonomisk planlegging lærer du samfunnsøkonomi.  

Svara på slike spørsmål er komplekse, og avheng ofte av prognosar for usikre parametrar. Statistiske metodar hjelper oss til å ha ei meining om kor sikre slike prognosar er. Informatikkfaget tar for seg utforming av digitale løysingar for bl.a. å hjelpe ei verksemd til best mogleg ressursutnytting, som f.eks. ved å lage planar for produksjon eller transport. 

Kommende startdatoer

1 tilgjengelig startdato

Høst

  • Klasserom
  • Bergen
Universitetet i Bergen
Postboks 7800
5020 Bergen

Universitetet i Bergen

Universitetet i Bergen er med sine vel 18 000 studenter og nær 4 000 ansatte et mellomstort europeisk universitet. Sentrale deler av campus ligger i sentrum av byen. Universitetet i Bergen er både et lærested og en forskningsinstitusjon som dekker de fleste fagområder,...

Les mer og vis alle utdanninger ved Universitetet i Bergen

Highlights