Informatikk-matematikk-økonomi

Universitetet i Bergen
Sammendrag
Bachelor
Bergen
3 år
Heltid
Støttet av lånekassen
Høst
Klasserom

Informatikk-matematikk-økonomi

Bachelorstudiet i informasjonsvitskap rustar deg til å forstå korleis vi kan nytte informasjons- og kommunikasjonsteknologi på ein god måte. Du får ei særleg fordjuping i informasjonssystem, menneske-maskin interaksjon og kunstig intelligens. Du får eit teoretisk og praktisk grunnlag for å analysere behov og utvikle gode dataløysingar for eit breitt spekter av verksemder.

På informasjonsvitskap studerer vi mellom anna:

Bachelorprogrammet i informasjonsvitskap gir deg høve til å prøve deg som utviklar, designar eller prosjektleiar, avhengig av interessene dine. Samfunnet har stort behov for folk som har interesse for datamaskin, datasystem og brukarane deira.

  • Korleis kan vi forstå og handtere dei enorme mengdene med data, informasjon og kunnskap som er tilgjengelege?
  • Korleis kan og bør moderne informasjons- og kommunikasjonsteknologi hjelpe oss til å handtere denne informasjonen?

Studiet passar for deg som er interessert i programmering og grensesnittet mellom programvare og brukaren, til dømes korleis lage applikasjonar som er enkle å bruke. Det passar òg for deg som ønskjer å dykke ned i det teoretiske grunnlaget for informasjonshandsaming eller avanserte emne som kunstig intelligens.

Kontaktinformasjon til Universitetet i Bergen

Universitetet i Bergen

Postboks 7800
5020 Bergen

Tlf: 55 58 00 00
Fax 55 58 96 43


OMTALER

Det finnes ingen omtaler av denne utdanningen ennå. Bli den første!