Vis studentum.no som: Mobil

Samisk grunnskolelærerutdanning 1.-7. trinn

Sámi allaskuvla/Samisk Høgskole
Sammendrag
Master
Kautokeino, Nettstudier
5 år
Heltid
Støttet av lånekassen

Samisk grunnskolelærerutdanning 1.-7. trinn

Lærerutdanningene ved Samisk høyskole er unike på den måten at opplæringen tar utgangpunkt i det samiske språket og det samiske språkets situasjon i de forskjellige områdene, samisk kultur og samfunn, samisk syn på og måter å overføre kunnskap på, natur og bærekraft, tradisjonell kunnskap og urfolksperspektiv. En slik lærerutdanning finnes ikke andre plasser.Utdanningen vektlegger begynneropplæringen og har fordypning i enkelte skolefag, der man i didaktikkdelen lærer om hvordan lære elever på disse trinnene.

Obligatoriske fag i utdanningen er begynneropplæring (90 sp), pedagogikk og elevkunnskap (60 sp), samisk (60 sp), matematikk (30 sp) og norsk/svensk/finsk (30 sp). I tillegg skal du som student også ha et fjerde fag (30 sp), for eksempel samfunnsfag, duodji, naturfag eller gymnastikk etc. Som alternativ til et fjerde fag, så kan man ta 30 sp i skolerelevante fag, for eksempel pedagogikk og tradisjonell kunnskap, spesialpedagogikk osv. Siste studieår skal studenten velge tema for masteroppgaven innenfor begynneropplæring.

Mulighetene innenfor utdanningsfagene endres fra år til år, og det er styret ved Samisk høyskole som vedtar disse årlig. Arbeidspraksis er knyttet til alle fagene, og gjennomføres på grunnskoler i hele Sápmi. Under utdanningen er det gjort en avtale, som gir muligheter for utveksling på andre skoler eller i utlandet.

Sámi allaskuvla/Samisk Høgskole

Sámi allaskuvla/Samisk Høgskole

Sámi allaskuvla Samisk_høgskoleDen Samiske høgskolen ble etablert i Guovdageaidnu i 1989. Etableringen ble gjort for å styrke samisk kompetanse og dekke det samiske samfunnets behov.

Skolen er en forsknings- og utdanningsinstitusjon hvor språket er samisk, både blant studenter, ansatte og administrasjonen.

Et nordisk-samisk, urfolks- og internasjonalt perspektiv

Sámi allaskuvla/Samisk høgskole har et nordisk-samisk, urfolks- og internasjonalt perspektiv med studenter fra Norge, Finland, Sverige og Russland og skolens særegne faglige profil kommer fra Samisk utdanning og forskning.

Studiene ved Sámi allaskuvla/Samisk høgskole gir elevene tilstrekkelig kompetanse til å kunne jobbe innen samisk kultur og forskning, samt innen mellommenneskelig arbeid. Skolen har totalt ca. 40 studietilbud, men tilbyr ikke alle på en gang. Hvert år tilbys det rundt 17-20 ulike studier. Totalt har skolen 52 ansatte og rundt 200 studenter.

Vis alle utdanninger fra Sámi allaskuvla/Samisk Høgskole

Kontaktinformasjon til Sámi allaskuvla/Samisk Høgskole

Sámi allaskuvla/Samisk Høgskole

Hánnoluohkká 45
N-9529 Kautokeino

Tlf: +47 78 44 84 00
Fax +47 78 44 84 02

OMTALER

Det finnes ingen omtaler av denne utdanningen ennå. Bli den første!