videreutdanning politi - Forum

24.03.2020 21:24   Kristians

Hvilke masterutdanninger er det en bachelor fra Politihøyskolen kvalifiserer til? Da tenker jeg ikke på de programmene som politihøyskolen tilbyr som krever arbeidserfaring.


RE: videreutdanning politi
31.03.2020 15:35   NAZISH Morrien khan

Jeg lurer hvis jeg har politi høgskole med master utdannelse så jeg lurer jeg har også ei slag gode praksis arbied.Men hvis jeg flink til dette spørsmål hav du lurer idaag ør hva jeg lurer idag men hvis jeg person få ei gode sjanser med politi høgskolen med master utdannelse o jeg håper jeg fastår hvor mye jeg kan studere ør hvor mye lært jeg prosjekt til objekt. Men jeg har mange qavilifisere.
Nei jeg tenker ikke rar jeg mente at nå politi høgskolen med masse kvalifisere ør masse qavilifikasjion med som batuhler ør master med høgh qavilifikasjion
Men idag hvis jeg tanker så jeg synes alt rezalt er godkjent cirke mange prosent. Jeg lurer jeg vil det viktige å arbeide med politi ør arbeide med politi stasjon. Men jeg lurer jeg har arbied erfaring til mange år.jeg har skrevet til bli jobbe med politi stasjon .Men jeg lurer hvis du synes jeg ta kontakt So jeg kan ta kontakt med politi høgh skolen.takk.