Videregående eller 5.-10. trinn? - Forum

18.03.2010 18:26   Ella
Hei! Jeg er så usikker på hvilken vei jeg skal gå for å bli lærer. Dette fordi jeg ikke har bestemt meg for om jeg vil jobbe fra 5. til 10. trinn eller om jeg vil jobbe på videregående skole. Dermed lurer jeg på om det er muligheter for å ta lærerutdanning for 5.-10. trinn først, og deretter videreutdanne meg til videregående? Hvis dette er mulig, hvordan bør jeg videreutdanne meg etter 5.-10. trinn? (Jeg kan nevne at jeg helst ville ha blitt idrettsfaglærer på videregående) Mvh Ella!