Mangel på lærer - Forum

25.09.2018 13:46   Marie

Hei

På min skole kan vi velge mellom 2 fremmedspråk: spansk og engelsk fordypning. Jeg går på spansk. Problemet er at vi ikke har lærer i dette faget, og på begynnelsen av hvert skoleår (8.-10.), har vi også hatt mangel på lærer i spansk. Sånn det ser ut nå er vi ca. 5 uker inn i skoleåret og har mistet 15 skoletimer med spansk.

Hva kan jeg gjøre?