Lærer med spesialpedagogikk - Forum

27.02.2015 17:19   Karianne Hagen

Hei! Jeg lurer på hvordan det er å jobbe på barne / ungdomskole ? Jeg tenker å gå 5-10 på hioa, er det noen som vet noe om miljøet og selve opplegget der ? Hvilke andre muligheter åpner seg hvis man tar master i spesialpedagogikk etter endt grunnskolelærer bachelor ? Hvordan vil lønnen være ? Hadde satt veldig pris på svar :)


RE: Lærer med spesialpedagogikk
05.03.2015 10:51   Studentum

Hei Karianne,

Med master i spesialpedagogikk etter endt grunnskolelærerutdanning, vil du få god kompetanse i å tilrettelegge undervisning for personer med behov for ekstra hjelp. I tillegg til skole, kan du arbeide med forskning, i pedagogisk-psykologisk rådgivningstjeneste, NAV, kompetansesentre eller steder det er behov for arbeidstakere med kompetanse i å hjelpe personer i spesielle livssituasjoner, som f.eks. helse- og sosialsektoren, private og internasjonale organisasjoner.

For lærere varierer lønnen i stor grad. Minstelønnen er fra 369.700 til 583.100 kr, avhengig av hvilken utdanning, kompetanse og erfaring man har (mars 2015). Les mer her

Lykke til med utdanningsvalget!