Fru - Forum

27.04.2016 23:32   V
Hei Eg har hatt kjemi 2 I vg3 der eg strauk i eksamen, til hausten og idag igjen .. Mitt spm. Er da er det mulig å bytta ut kjemi 2 med samfunnsfag program fag? Vg2 har eg hatt fysikk 1, kjemi 1, geofag Vg3 har eg hatt fysikk 2, politikk, sosiologi, sosialkunnskap, psychologie og biologi Altså kan eg spør skolen min om dei sletta berre kjemi 2 og eg få vitnemålet mitt for å studere til hausten? Altså trur dere dei vil akseptere dette slik med første året realfag og andre året samfunnsfag? Og blir det riktig med dei fagene eg har I samfunnsfag linje?