Spedbarn og barselpleie? - Forum

01.03.2010 23:53   elisabeth
Har dere noen planer om etterutdanning for hjelpepleiere innen spedbarn og barselpleie?? Har veldig lyst å ta dette,men det er så få plasser de har det..

Rogaland kurs- og kompetansesenter