Ta opp fag - Forum

09.08.2010 13:17   Ulrik

Hei!

Sett at man vil forbedre std.pkt.-karakteren i feks samfunnsfag(vg1). Er det da nok å melde seg opp til eksamen i det gitte faget ved sitt eksamenskontor, oppnå bedre resultat på eksamen enn i std.pkt., og så skifte ut den gamle karakteren med den nye på vitnemålet?

I et litt annet tilfelle som norsk hovedmål der jeg har 2 karakterer(std.pkt. og eksamen). Sett at jeg er fornøyd med std.pkt., men ikke eksamen - er det da nok å bare ta eksamen på nytt(, og std.pkt. blir uendret), og skifte ut den gamle eksamenskarakteren med den nye?

Oppfatter det som at det er en del uklarhet rundt slike tilfeller og hvilke karakterer som blir gjeldende på vitnemålet osv, så hadde vært fint med en liten oppklaring.