Standpunktkarakter - Forum

09.08.2010 12:42   Bianca

Hei.
Jeg fikk 2 i standpunktkarakter i spansk og kom også opp i eksamen i det. Der fikk jeg 3. Videre tenker jeg å ta opp igjen faget, men da er mitt spørsmål og hva som skjer med eksamenskarakteren? Forsvinner den? Jeg regner med at standpunkt karakteren blir fornyet?