Psykologi profesjon i Oslo - Forum

06.12.2010 00:02   Kari

Hei! jeg vil gjerne studere psykologi profesjonsstudie i Oslo. Jeg har et snitt på 4,4 som jeg har skjønt er alt for lavt i forhold til hva kravene er i Oslo. Hvordan regner jeg på andregangsvitnemål? Jeg skal reise 3 mnd til Mexico (for å ta xphil og xfac) der tjener jeg 30 poeng. Jeg er født i 1991 og derfor fått noen alderspoeng allerede. Jeg tenker å ta opp fag på bjørknes når jeg kommer hjem fra Mexico.

Jeg ser at kravet er på 6,3 for å komme inn på våren og noe høyere til høsten. Er det ingen som har lavere snitt enn dette som kommer inn? Er det normalt å måtte ta opp så mye fag for å ta studie? Mange av mine venner er abisiøse og klare for å starte 5-6 årig utdanning neste år om de ikke allerede har startet. Dessuten, hvor mange fag må jeg ta opp for å få til dette snittet med 4,4 plus alle alderspoeng og ekstra osvosv:)?