Interesse for fotball - Forum

07.11.2012 12:13   Maddis

Hei! Gutten min på 14 år har et mål i sitt liv- og det er å få videreutdanne seg innen fotball. Har Dere linje for fotball interesserte? Er skolen basert på kristne verdier, og hvor mye inngår det i undervisning og hverdag? Er det internat med tydelige grenser? Er det aldersgrense for å komme på folkehøyskole? Hva er prisen for skoleåret,og hvor mange kostnader dukker opp underveis i skoleåret?


Nordhordland Folkehøgskole