Hr - Forum

18.09.2011 18:15   Geir salvesen

Har fullført videregående Nøtterøy - helse og sosialfag.
Ønsker å ta fagskole rettet mot samme fagområde.
Hvilke tiilbud har dere, når begynner studiene, lengde på studiene, finansiering.
Har problem mrd høyre arm i forhold til å løfte tungt - er det noe problem?


RE: Hr
26.09.2011 10:07   SG

Til Geir Salvesen
Vi har fagskoletilbud i demensomsorg og alderspsykiatri. Ettårig, på deltid over to år. Selve tilbudet er gratis for studentene, men må beregne utgifter til litteratur, kopiering/porto. Det er fellessamlinger i Tønsberg, slik at reiseutgifter og utgifter til opphold vil ikke være aktuelt for deg.Det kan påløpe noen utgifter i forbindelse med video/telefonkonferanser.
Studentene må arbeide som hjelpepl/helsefagarb/omsorgsarb i minimum 50 % stilling og det må være arbeid der de gir tjenetestetilbud til personer som har demens og/eller alderspsykiatriske lidelser. Arbeidsgiver dokumenterer dette på søknadsskjemaet du evt. sender inn.
Vi har oppstart årlig, på høsten og vi har fortløpende opptak fra 1.mars, der siste frist er 1.mai. Du vil finne mer informasjon om tilbudet om du går inn på vår hjemmeside www.aldringoghelse.no . Der kan du lese under FAGSKOLE ( menylinjen på toppen).
Du er velkommen til å søke og ta gjerne kontakt om du har spørsmål
Mvh Signe Gjelstad, konst, studierektor


Fagskolen Aldring og helse