Rena Music and Media - Forum

30.03.2011 13:41   Ingeborg
post

Om du enda ikke har bestemt deg for hva du vil studere til høsten, og er interessert i musikk eller media, kan denne nettsiden for Music and Media på Høgskolen i Hedmark kanskje være interessant.

Her blir studiene Musikkproduksjon, Music Management og Digital Medieproduksjon presentert, og det blir skrevet om oppgaver på studiene, folk i arbeidslivet og livet på Rena. De er alle bachelorstudier med spennende forelesere, utenlandsopphold og mye praktisk jobbing.


Høgskolen i Hedmark