boplass? - Forum

17.04.2011 23:29   Marita

Har skolen noe internat eller noen leiligheter de kan leie ut til studentene?
Evt. kan skolen være behjelpelig med å finne et bosted til en passende pris?


Floristen Blomsterskole