Realkompetanse - Forum

20.10.2009 09:19   Anonymt medlem
Hva er realkompetanse?

Svar: Realkompetanse
20.10.2009 09:20   Anonym
Hei, Realkompetanse er den kompetansen du har fått gjennom arbeid, lønnet eller ulønnet arbeid, organisasjonserfaring eller på annen måte. Det er kun de som ikke har generell studiekompetanse og som fyller minst 25 år i søknadsåret som kan søke på grunnlag av realkompetanse.