Hvilken by er Norges beste studentby? Hjelp oss med å kåre vinneren - delta her 🎓

NOKUT - Forum

20.10.2009 09:27   Anonymt medlem
Hva står NOKUT for og hva er det?

Svar: NOKUT
20.10.2009 09:28   Anonym
Hei, NOKUT står for "Nasjonalt Organ for Kvalitet i Utdanningen". NOKUT er et statlig uavhengig organ og kontrollerer og utvikler kvaliteten ved norske universitet, høgskoler og fagskoler. I tillegg behandler NOKUT søknader om generell godkjenning av utenlandsk utdanning.