Bergen Tekniske Fagskole

Bergen Teknisk Fagskole

Bergen Tekniske Fagskole ligger sentralt i Bergen sentrum og disponerer to bygninger. Bergen Tekniske Fagskole tilbyr et godt læringsmiljø i form av skolebygninger som gir rom for læring og velkvalifiserte og erfarne lærere. Bergen Tekniske Fagskole er godt utrustet med datarom, laboratorier, bibliotek og trådløst nettverk.

Nettstudier

Bergen Tekniske Fagskole tilbyr treårige nettstudier i automatisering, elkraft, prosess, maskinteknikk og klima, energi og miljø i bygg (KEM). KEM tilbys kun som nettstudie. Nettstøttet på Bergen Tekniske Fagskole bruker dataverktøyet "It's learning". Nettstudiene er organisert med seks ukesamlinger i Bergen hvert år, tre samlinger om høsten og tre om våren.

Skoleforum Studentums skoleforum kan du bruke om du vil finne ut mer om en skole som du er interessert i eller om du har spørsmål som skolen kan svare på. Du kan også bruke skoleforumet til å komme i kontakt med andre som vil studere, studerer eller har studert på akkurat den skolen. Du kan helt enkelt bruke dette skoleforumet for å få svar på de fleste spørsmål om en spesifikk skole og utdanningene der.

Du kan også klikke deg videre til skolens informasjonsside på Studentum.no og få enda mer informasjon om skolen og utdanningene.
Klikk her for å lese mer om Bergen Tekniske Fagskole

Skap et innlegg
Svar Tråder
0 Dak 2D/3D 01.04.2011   Nina Topal Ønsker å ta følgende utdanning DAK 2D/3D, er dette tilgjengelig ved skolen? 
Displaying 1-1 of 1 posts


Bergen Tekniske Fagskole