Engelsk-norsk ordbok for utenlandsstudier

Vi har laget en enkel ordbok for deg som ønsker å studere i utlandet eller som er i utlandet i dag. Du finner den nedenfor!

Vi har laget en enkel ordbok for deg som ønsker å studere i utlandet eller som er i utlandet i dag. 

Antageligvis er det en del nye vannskelige begreper å forholde seg til, derfor tenker vi at denne siden kan være en hjelp for deg. 

A

   

Accomodation

-
 
Accomodation betyr overnatting og henviser gjerne til hvor du skal bo eller oppholde deg når du skal studere i utlandet. Du kan lese mer om studentbolig i utlandet her.
     

Accreditation
 

-
 

Accreditation betyr akkreditering og henviser ofte til om utdanningsinstitusjonen anses som en akkreditert institusjon. Du kan lese mer om akkreditering av skoler i utlandet her.

     

ACT

-
 

ACT er en opptaksprøve som vurderer studentenes evne til å fullføre studier på collegenivå bestående av blant annet engelsk, matematikk, lesing og naturfag.

     

Admission

-

Admission betyr opptak

     

Admission interview

-
 

Admission interview betyr opptaksintervju. Dette benyttes ved enkelte skoler i tillegg til eventuelle opptaksprøver og karaktervurdering. 

     
B    

Bachelors Degree

-

 
Bachelor's degree tilsvarer den akademiske bachelorgraden vi har i Norge. Dette er en grad av lavere nivå og varer som oftest i 3 år, men i enkelte land også lenger. Les mer om bachelorgrader i utlandet og Norge her.
     
Bologna Process
 
-
 
Bolognaprosessen er en samarbeidsavtale mellom land for å gjøre det lettere for studenter å studere utenlands og over landegrensene. Les artikkelen "Hva er Bologna-prosessen".
     
C    
CAEL
 
-
 
CAEL er en forkortelse for Canadian Academic English Language Assessment og er en engelsk språktest for utenlandsstudenter. Du kan lese mer om den engelske språktesten CAEL her.
     
Cambridge CAE
 
-
 
Cambridge CAE tester med et høyt nivå som er et bevis på at du kan språket og at du kan bruke det med selvtillit i jobb- og studiesammenheng.
     
Cambridge CPE
 
-
 
 Tilsvarende test som Cambridge CPE. Anerkjent av universiteter og høgskoler over hele verden.
     
Cambridge FCE
 
-
 
Cambridge FCE er en engelsktest som beviser at du har høye nok engelskkunnskaper. FCE er en del av de anerkjente Cambridge ESOL-testene. Les mer om den engelske språktesten Cambridge FCE.
     
Campus
 
-
 
Campus er universitetsområdet eller skoleområdet. Dette kan innebære alt fra undervisningslokaler, studentboliger, butikker og restauranter.
     
Credits - Credits betyr poeng, og i dette tilfellet gjerne studiepoeng. Se også ECTS Credits. 
     
D    
Diploma Degree
 
-
 
Diploma Degree kan oversettes med diplomstudier og er ofte en kortere og mer praktisk rettet utdanning enn bachelorgraden. Les mer om diplomstudier i utlandet.
     
Distance Learning
 
-

 
Distance Learning betyr fjernundervisning. Fjernundervisning er en læringsform hvor det ikke er et krav å være fysisk til stede på skolens område, men gjennom alternative læringsplattformer som for eksempel internett. Les mer om fjernundervisning i utlandet.
     
Doctorate
 
-
 
Doctorate betyr doktorgrad. Dette er en akademisk grad som er en indikasjon på de høyeste akademiske prestasjonene. Les mer om doktorgrader i utlandet.
     
Dorm rooms
 
-
 
Dorm rooms er en form for studentboliger hvor man ofte bor to personer sammen og deler kjøkken og bad med flere andre. Les mer om alternativene for studentboliger i utlandet.
     

E
   
ECTS Credits

 
-

 
ECTS Credits er en standardisert system for studiepoeng som benyttes av skoler som er i land som har undertegnet Bologna-prosessen. Les mer om ECTS Credits i utlandet.
     
F    
Fees
 
-
 
Fees betyr avgift. I studiesammenheng kan dette være skolepenger (tuition fees) eller avgifter knyttet til reiser, opptak, eller et bestemt studieprogram.
     
G    
GMAT
 
-
 
GMAT står for "Graduate Management Admission Test" og er en kunnskapstest for de som ønsker å studere ledelse eller økonomi. Les mer om GMAT - testen for utenlandsstudenter.
     
Graduate studies
 
-
 
 Graduate studies er høyeregrads utdanning ved et universitet. Eksempel på dette er mastergrad eller doktorgrad. Les mer om graduate studies i utlandet.
     
H    
Halls of Residence
 
-

 
Halls of Residence tilsvarer "dorm rooms" og er en form for studentboliger hvor man ofte bor to personer sammen og deler kjøkken og bad med flere andre. Les mer om studentboliger i utlandet.
     

Honours "Hons" Degree

-
 

En Honours Degree er en bachelorgrad som gjerne har ett høyere faglig nivå enn den vanlige bachelorgraden. Les mer om Honours Degree i utlandet.

     
I    
IELTS

 
-

 
IELTS står for International English Language Testing System og språktest som tester skriftlige og muntlige engelskkunnskaper samt lese- og lytteferdigheter. Les mer om språktesten IELTS for studenter i utlandet.
     
L    
Letter of Recommendation
 
-

 
Letter of Recommendation er et anbefalingsbrev som ikke bare skal vise hva du har oppnådd, men også fungere som en god referanse på din arbeidsmoral, personlighet og hvordan du jobber i en gruppe med andre personer. 
     
LSAT
 
-
 
LSAT står for Law School Admission Test og er en test for de som ønsker å studere juss. Testen skal vise din leseforståelse, samt logiske og verbale evner.
     
M    
Masters degree
 
-
 
Masters Degree en høyere akademisk grad som du kan ta etter bachelorstudier. Mastergraden varer som regel i 2 år. Les mer om mastergrader i utlandet og Norge.
     
MELAB

 
-

 
MELAB er en test som blant annet benyttes av skoler i USA, Canada og Storbritannia og tester dine engelskkunnskapers nivå når det kommer til lesing, skriving, lytting og muntlige ferdigheter.
     
O    
Online Degree
 
-
 
En online degree innebærer at du tar din hele bachelor-, master- eller doktorgrad ved hjelp av nettstudier.
     
P    
PhD
 
-
 
PhD står for Doctor of Philosophy og er en doktorgrad. Dette er en akademisk grad som er en indikasjon på de høyeste akademiske prestasjonene. Les mer om doktorgrad i utlandet og Norge.
     
Portfolio


-

 
En portfolio blir ofte etterspurt ved kreative utdanninger. Portfolioen kan være en samling av et utvalg av ditt arbeid og burde representere deg og dine kunnskaper i så stor grad som mulig.
     
Post-graduate studies -
 
Post-graduate studies tilsvarer graduate studies og er akademisk grad av høyere nivå. Eksempel på dette er mastergrad eller doktorgrad. Les mer om post-graduate studies i utlandet.
     
Q    
Qualifications
 
-
 
Qualifications betyr kvalifikasjoner og benyttes gjerne i sammenheng med beskrivelse av opptakskrav til en utdanning. 
     
R    
Requirements
 
-
 
Requirements betyr krav og benyttes gjerne i sammenheng med beskrivelse av opptakskrav til en utdanning.  
     
S    
Studentvisa
 
-
 
Studentvisa er student visum som er dokumentasjon fra det landet du skal studere i på at du har rett til å oppholde deg og studere i landet. Les mer om studentvisum hvordan få studentvisum.
     
T    
TOEFL

 
-

 

TOEFL er en forkortelse av Test of English as a Foreign Language og er den mest anerkjente og mest brukte språktesten i verden. TOEFL-testen måler din evne til å kommunisere på engelsk i en akademisk sammenheng. Les mer om språktesten TOEFL.

     
Tuition Fees
 
-
 
Tuition fees er skolepenger studentene må betale skolen. Denne avgiften brukes til å betale bestemte utgifter ved skolen. Les mer om skolepenger skolepenger i utlandet.
     
U    
Undergraduate Studies -
 
Undergraduate Studies er studier av lavere grad. Dette er akademiske grader som for eksempel bachelorgrader eller diplomstudier. Les mer om undergraduate studies i utlandet
     
V    
Visa

 
-

 
Visa betyr visum og er dokumentasjon på at du har tillatelse til å oppholde deg i landet. Som student kan man noen ganger søke om student visum, mens andre ganger om turistvisum. Les mer om hvordan få studentvisum her.

Annonser