Vis studentum.no som: Mobil

Sivilingeniør

sivilingeniør

Vil du bli sivilingeniør?

Er du interessert i realfag som fysikk og matematikk og ønsker å ta en utdanning som gir deg en beskyttet tittel? Da kan en sivilingeniørutdanning være noe for deg! Med en utdanning som sivilingeniør får du gode jobbmuligheter innen bransjer som krever høy teknologisk kompetanse. Sivilingeniørtittelen kan oppnås på to måter. Enten gjennom å kombinere en bachelorgrad i ingeniørfag med en mastergrad som oppfyller de tekniske kravene, eller gjennom ett integrert sivilingeniørstudium over fem år.

 
Viser 1-50 av 50 treff
Søkeresultat Utdanningstype Sted
Sivilingeniør - Datateknikk
NTNU
Master, 5 år
Trondheim, Norge
Sivilingeniør - Datateknikk studiet handler om å anvende IT som et hjelpemiddel for å løse problemer, samt fremstille produkter og...
Sivilingeniør - Kommunikasjonsteknologi
NTNU
Master, 5 år
Trondheim, Norge
Kommunikasjonsteknologi studiet handler om å studere teknologien bak bredbånd, trådløs kommunikasjon, internett og mobiltelefoni. Utdanner du deg som Sivilingeniør i...
Luftkrigsskolen Sivilingeniør - Master
Luftkrigsskolen - Luftforsvarets høgskole
Master, 2 år
Trondheim, Norge
Luftkrigsskolens sivilingeniørutdanning er et tilbud hvor studenten går det første året av utdanningen på Luftkrigsskolen, og deretter fortsetter studieløpet ved...
Sivilingeniør - Nanoteknologi
NTNU
Master, 5 år
Trondheim, Norge
På sivilingeniørstudiet Nanoteknologi vil du lære hvordan man manipulerer materialer og atomer. Som Sivilingeniør i Nanoteknologi kan du arbeide med...
Sivilingeniør - Petroleumsfag
NTNU
Master, 5 år
Trondheim, Norge
På Petroleumsfag studiet lærer du hvordan man leter etter olje og hvordan man kan utvinne olje og gass. Petroleumsfag består...
Sivilingeniør - Materialteknologi
NTNU
Master, 5 år
Trondheim, Norge
Materialteknologi er studiet for deg som vil lære mer om materialene som omgir oss. Materialer inngår i blant annet transport,...
Sivilingeniør - Produktutvikling og produksjon
NTNU
Master, 5 år
Trondheim, Norge
På Produktutvikling og produksjon studiet vil du lære om hvordan produkter, systemer og komponenter blir til. I tillegg lærer du...
Sivilingeniør - Teknisk kybernetikk
NTNU
         
(1)
Master, 5 år
Trondheim, Norge
På Teknisk kybernetikk lærer du om automatisk styring av prosesser. I tillegg vil du lære å bruke teorier ved å...
Sivilingeniør - Bygg- og miljøteknikk
NTNU
         
(1)
Master, 5 år
Trondheim, Norge
I Sivilingeniør - Bygg- og miljøteknikk studiet lærer du om hvilke fremgangsmåter og teknologier som er utslagsgivende for å finne...
Sivilingeniør - Tekniske geofag
NTNU
Master, 5 år
Trondheim, Norge
Tekniske geofag kombinerer kunnskap om jorda, lokalt og globalt, med en forståelse for menneskenes økende behov for ufornybare ressurser og...
Industriell økonomi og teknologiledelse - Sivilingeniør
Universitetet i Agder
Master, 5 år
Grimstad, Norge
Dette er en femårig sivilingeniørutdanning som vil gi deg kunnskap på et høyt praktisk og metodisk nivå innen bedriftsøkonomisk analyse,...
Sivilingeniør - Ingeniørvitenskap og IKT
NTNU
Master, 5 år
Trondheim, Norge
Utdanner du deg til Sivilingeniør i Ingeniørvitenskap og IKT blir du svært ettertraktet i næringslivet. Hvis du er interessert i...
Sivilingeniør - Industriell kjemi og bioteknologi
NTNU
Master, 5 år
Trondheim, Norge
Industriell kjemi og bioteknologi passer for deg som ønsker en bredere kompetanse innen bioteknologi, kjemisk teknologi og miljø. Utdanner du...
Teknologi (sivilingeniør) - Geomatikk
Norges miljø- og biovitenskapelige universitet
Master, 5 år
Ås, Norge
Kompetanse i geomatikk er etterspurt innen mange deler av næringslivet og offentlig sektor. Du vil ofte få faglig ansvar på...
Teknologi/sivilingeniør - romfysikk
UiT Norges arktiske universitet
Master, 5 år
Tromsø, Norge
Sivilingeniørstudiet i romfysikk gir solid kunnskap i matematikk og fysikk med spesiell vekt på forhold i den øvre atmosfære og...
Sivilingeniør - Energi og miljø
NTNU
         
(1)
Master, 5 år
Trondheim, Norge
På studiet får du kunnskaper om teknologier som brukes i forbindelse med elektrisitet og termisk energi. Du vil i tillegg...
Sivilingeniør - Industriell økonomi og teknologiledelse
NTNU
Master, 5 år
Trondheim, Norge
Industriell økonomi og teknologiledelse er rette mot deg som er interessert i økonomi, ledelse, teknologi og realfag. I dette studiet...
Sivilingeniør - Fysikk og matematikk
NTNU
Master, 5 år
Trondheim, Norge
Hvordan skal vi forstå den fysiske verden rundt oss? Fysikkforståelse og matematiske modeller lar oss trekke konklusjoner om for eksempel...
Sivilingeniør - Industriell design
NTNU
Master, 5 år
Trondheim, Norge
Som Sivilingeniør i Industriell design får du en bred kompetanse innen teknologi og design. Industriell design er rettet mot deg...
Informasjons- og kommunikasjonsteknologi - Sivilingeniør
Universitetet i Agder
Master, 2 år
Grimstad, Norge
Dette sivilingeniørstudiet legger vekt på moderne kommunikasjonsteknologi, sikkerhet, utvikling og bruk av tjenester. Denne utdanningen er oppbygd av en treårig...
Teknologi (sivilingeniør) - Industriell økonomi
Norges miljø- og biovitenskapelige universitet
         
(1)
Master, 5 år
Ås, Norge
Du får solid ingeniørfaglig bakgrunn og universitetsutdannelse i økonomi. Du kan fylle lederstillinger i mindre foretak og avdelinger, og ulike...
Sivilingeniør - Marin teknikk
NTNU
         
(1)
Master, 5 år
Trondheim, Norge
Regjeringen skriver i den ferskeHavstrategien: "Vi vet ikke alt om fremtiden. Det vi vet med sikkerhet er at havet blir...
Teknologi (sivilingeniør) - Maskin, prosess- og produktutvikling
Norges miljø- og biovitenskapelige universitet
Master, 5 år
Ås, Norge
Du kan arbeide med både teoretiske oppgaver, utvikling av tekniske løsninger og prototypdesign, i tillegg til å gi faglige råd...
Teknologi (sivilingeniør) - Vann- og miljøteknikk
Norges miljø- og biovitenskapelige universitet
Master, 5 år
Ås, Norge
Du kan bli rådgivende ingeniør i konsulentfirmaer, kommuneingeniør eller leder av et offentlig eller privat vann-/avløpsverk. Du kan bli prosjektleder...
Teknologi/sivilingeniør - informatikk
UiT Norges arktiske universitet
Master, 5 år
Tromsø, Norge
Under studiet lærer du hvordan datamaskiner virker, hvordan du kan programmere dem og få de til å kommunisere med hverandre....
Satellite Engineering, sivilingeniør
UiT – Fakultet for ingeniørvitenskap og teknologi
Master, 2 år
Narvik, Norge
Spacecraft has evolved into an invaluable tool for our society through applications within areas such as environmental, monitoring, metrology, communication...
Teknologi (sivilingeniør) - Kjemi og bioteknologi
Norges miljø- og biovitenskapelige universitet
Master, 5 år
Ås, Norge
Du kan få utfordrende tekniske og administrative stillinger innen kjemisk, farmasøytisk eller bioteknologisk prosessindustri. Du kan arbeide med forskning på...
Teknologi (sivilingeniør) - Miljøfysikk og fornybar energi
Norges miljø- og biovitenskapelige universitet
Master, 5 år
Ås, Norge
Mange får jobb i næringslivet og i energibransjen. Andre arbeider i Staten, Statkraft, Olje- og energidepartementet, Miljøverndepartementet, Statens strålevern, ENOVA,...
Teknologi (sivilingeniør) - Byggeteknikk og arkitektur
Norges miljø- og biovitenskapelige universitet
Master, 5 år
Ås, Norge
Du kan få jobb som eiendomsansvarlig i større firma, som byggeleder/prosjektleder i entreprenørselskap eller som planlegger på ingeniøreller arkitekt-kontor. Kommuner...
Integrert bygningsteknologi, sivilingeniør
UiT – Fakultet for ingeniørvitenskap og teknologi
Master, 2 år
Narvik, Norge
Dette studiet legger vekt på prosjektering, forvaltning og drift av bygninger, samt energibruk og inneklima. Gjennom studiet får du kunnskap om...
Sivilingeniør - Materialteknologi
NTNU
Master, 5 år
Trondheim, Norge
Materialteknologi er tverrfaglig og omfatter alt fra fremstilling av aluminium, stål og silisium til utvikling av nye materialer for energiproduksjon...
Teknologi, industriell økonomi - Sivilingeniør
Universitetet i Stavanger
Master, 2 år
Stavanger, Norge
Masterstudiet i industriell økonomi ved Universitetet i Stavanger kombinerer det beste fra to verdener. Krysningen av økonomi- og ledelsesfag sammen...
Teknologi, Konstruksjoner og materialer - Sivilingeniør
Universitetet i Stavanger
Master, 2 år
Stavanger, Norge
Med en master i konstruksjoner og materialer får du kompetanse innenfor konstruksjonsteknikk, materialteknologi, energi og maskintekniske systemer og kvalifiserer for...
Teknologi, petroleumsteknologi - Sivilingeniør
Universitetet i Stavanger
Master, 2 år
Stavanger, Norge
Masterstudiet i petroleumsteknologi utdanner høyt kvalifiserte ingeniører til et vidt spekter av jobber i olje- og gassindustrien. Hensikten med studiet...
Teknologi, Byutvikling og urban design - Sivilingeniør
Universitetet i Stavanger
Master, 5 år
Stavanger, Norge
Byer og byregioner vokser både i antall, størrelse, utstrekning og kompleksitet. Dette øker deres betydning, men også deres sårbarhet. Samtidig...
Sivilingeniør - Geofag og petroleumsteknologi
NTNU
Master, 5 år
Trondheim, Norge
Geofag og petroleumsteknologi - 5 årig Master er tverrfaglige og åpner for samarbeid på tvers av tradisjonelle fagskiller. Geologi, miljø- og...
Fornybar energi - Master i teknologi - Sivilingeniør
Universitetet i Agder
Master, 2 år
Kristiansand, Norge
Masterprogrammet i fornybar energi gir studentene en solid kompetanse til å designe, styre og regulere elektriske energisystemer innen solcelleteknologi og...
Ingeniørvitenskap og IKT
NTNU
Master, 5 år
Trondheim, Norge
Ingeniørvitenskap og IKT - 5 årig Master er et utfordrende og fremtidsrettet sivilingeniørstudium. Næringslivet etterlyser sivilingeniører som både er spesialister...
Teknisk kybernetikk - Siv.ing.
NTNU
Master, 5 år
Trondheim, Norge
Kybernetikk handler om å styre alt som endrer eller beveger seg, og er en nødvendig forutsetning i de fleste tekniske...
Nanoteknologi
NTNU
Master, 5 år
Trondheim, Norge
Nanoteknologi handler om å studere og manipulere ulike materialer på atomnært nivå. Her lærer du å sette sammen atomer og...
Tekniske geofag - Siv.ing.
NTNU
Master, 5 år
Trondheim, Norge
Tekniske geofag kombinerer kunnskap om jorda, lokalt og globalt, med en forståelse for menneskenes økende behov for ufornybare ressurser og...
Petroleumsfag - Siv.ing
NTNU
Master, 5 år
Trondheim, Norge
Petroleumsfag handler om leting etter og utvinning av olje og gass. Norges kontinentalsokkel skjuler petroleumsressurser for milliarder av kroner, og...
Konstruksjoner og materialer - Master
Universitetet i Stavanger
Master, 2 år
Stavanger, Norge
Med mastergrad i konstruksjoner og materialer får du en etterspurt kompetanse. Studiet kvalifiserer for et bredt spekter av arbeids- og...
Ingeniørledelse (Engineering management)
Study Outside Norway (SONOR)
Bachelor
Flere studiesteder (4)
Vil du studere ingeniørledelse i utlandet? Gjennom Study Outside Norway (SONOR) kan du studere ingeniørledelse i Australia, New Zealand, Storbritannia...
Samfunnssikkerhet - Master
Universitetet i Stavanger
Master, 2 år
Stavanger, Norge
Med en sivilingeniørutdanning i samfunnssikkerhet, kan du bidra til å hindre eller redusere skadevirkningene ved ulykker og katastrofer. Her lærer...
Byplanlegging / City and Regional Planning - Master
Universitetet i Stavanger
Master, 2 år
Stavanger, Norge
Byene i Norge og ellers i verden vokser raskt. For å sikre et godt samarbeid mellom private og offentlige aktører...
Industriell teknologi og driftsledelse - Master
Universitetet i Stavanger
Master, 2 år
Stavanger, Norge
Industriell teknologi og driftsledelse - master er et tverrfaglig studium som er bygget opp rundt emner innenfor industrielle tjenester, samhandling...
Ingeniør- og sivilingeniørutdanning - Forkurs
UiT Norges arktiske universitet
Forkurs
Narvik, Norge
Ønsker du å ta en ingeniørutdanning eller en maritim utdanning, men mangler nødvendig studiekompetanse? Da kan et 1-årig forkurs ved...
Innovative Sustainable Energy Engineering - Master
NTNU
Master, 2 år
Trondheim, Norge
The purpose of  Innovative Sustainable Energy Engineering - Master is to provide state-of-the-art education in the fields of conventional and...
Produktutvikling og produksjon - Siv.ing.
NTNU
Master, 5 år
Trondheim, Norge
Masterprogrammet i produktutvikling og produksjon (PuP) er et bredt sivilingeniørstudium som gir deg grunnleggende teknologisk kunnskap innen fagfeltet "Mechanical Engineering"....
  • = Studentreportasje finnes
Viser 1-50 av 50 treff