Vis studentum.no som: Mobil

Religion og Livssyn

Religion og Livssyn

Utdanninger innen religion, livssyn og teologi

Religion og livssyn er innvevd i de fleste deler av samfunnet. Kunst og politikk, arbeid og krigføring, økonomi og lovgivning, etikk og underholdning. Gjennom en utdannelse i religion og livssyn vil du kunne få økt forståelse av samfunnet og bidra i samfunnsdebatten på et høyere nivå. Her finner du utdanninger innen religion, teologi og livssyn.

Viser 1-50 av 117 treff
Søkeresultat Utdanningstype Sted
Antropologi og religionsstudier i India: Religion og makt
Kulturstudier
Årsstudium
Pondicherry, India
Ønsker du å studere antropologi og religion? Hvorfor ikke kombinere studiet med et spennende opphold i India? Kulturstudier tilbyr Antropologi og...
Bibel og misjon - Årsstudium
Fjellhaug Internasjonale Høgskole
Årsstudium
Oslo, Norge
Årsstudium i bibel og misjon passer for deg som allerede har en yrkesutdannelse, men ønsker misjonskompetanse i tillegg, eller for...
Bibeloversettelse - Bachelor
VID Stavanger
Bachelor
Stavanger, Norge
Er du opptatt av oversettelse og formidling av Bibelen – inn i nye språk og kulturer? Da er bachelorgrad i...
Diakoni - Master
Det teologiske Menighetsfakultet
Master, 2 år
Oslo, Norge
Utdanningen kvalifiserere for diakonal tjeneste i menighet, indre- og ytremisjon, bistandsarbeid, skole og institusjon. Master i Diakoni vil også være...
Diakoni - Master
VID Oslo
Master, 2 år
Oslo, Norge
Er du opptatt av dine medmennesker, frivillig engasjement, samfunnsforståelse, fellesskap og mangfold? Ønsker du å kombinere tro og faglighet? Master...
Diakoni og kristent sosialt arbeid - Master
VID Oslo
Master, 2 år
Oslo, Norge
What are the greatest challenges to human dignity in your society? How can Christian fellowships become inclusive communities? A two-year...
Filosofi
Across the Pond – studier i Storbritannia
Bachelor
Storbritannia
Har du lyst å studere filosofi i utlandet? I Storbritannia finnes det mange muligheter, både på bachelor- og masternivå. Filosofi...
Globale studier - Master
VID Stavanger
Master, 2 år
Stavanger, Norge
Misjonshøgskolens mastergrad i globale studier vil gi deg kompetanse, bevissthet, innsikt og redskaper som er viktige i møte med en...
Hald Internasjonale Senter
Hald Internasjonale Senter
Fagskole
Mandal, Norge
Hald Internasjonale Senter; en møteplass for tverrkulturell forståelse og internasjonalt arbeid med fokus på bistand, misjon og ledelse. Skolen har...
Humanistiske fag, årsstudium
NTNU
Bachelor
Trondheim, Norge
Emnestudier humanistiske fag er spesielt godt egnet for deg som ønsker ett år med flekisble studier hvor du kan sette...
Intercontextual Theology - Master
Universitetet i Oslo
Master, 2 år
Oslo, Norge
This Master program seeks to integrate the insights of Contextual Theology and those of Interreligious Studies under the heading of...
Interkulturell forståelse
Ansgar Teologiske Høgskole
Årsstudium
Kristiansand, Norge
Et smil til en ny landsmann får ham til å føle seg velkommen. Du opplever verden som et spennende sted....
Interkulturell forståelse
NLA Høgskolen
Årsstudium
Bergen, Norge
Studiet er også nyttig for deg som jobber innen ulike fagfelt og yrker som møter interkulturelle eller flerkulturelle utfordringer i...
Interkulturell forståelse - Videreutdanning
Ansgar Teologiske Høgskole
Videre- og etterutdanning
Kristiansand, Norge
Et smil til en ny landsmann får ham til å føle seg velkommen. Du opplever verden som et spennende sted....
Interkulturelle studier - Bachelor
Ansgar Teologiske Høgskole
Bachelor
Kristiansand, Norge
Interkulturelle studier skal gi deg kunnskap om Nord/Sør-forhold, utviklingsspørsmål, utviklingslandenes situasjon, tverrkulturell kommunikasjon, sosialantropologi samt misjon- og bistandsspørsmål. Dessuten vil...
Interkulturelt arbeid - Master
VID Stavanger
Master, 2 år
Stavanger, Norge
En erfaringsbasert master i interkulturelt arbeid vil gi deg kompetanse til å foreslå konstruktive løsninger på flerkulturelle utfordringer i et...
Internasjonal forståelse og samarbeid - Årsstudium
Høgskolen i Sørøst-Norge
Årsstudium
Vestfold, Norge
Har du lyst til å jobbe internasjonalt? Studiet Internasjonal forståelse og samarbeid skal gjøre deg i stand til å arbeide...
Internasjonale studier
Borgå folkakademi
Folkehøgskole
Borgå, Finland
I de seneste årene har den globale politiske situasjonen endret seg drastisk. Spenninger mellom land som vi trodde hørte fortiden...
Kirkelig undervisning (kateket) - Master
Det teologiske Menighetsfakultet
Master, 2 år
Oslo, Norge
En kateket har ansvaret for undervisningen i en menighet. Det innebærer mye kontakt med barn, ungdom og voksne. Konfirmantarbeid, ledertrening...
Kirkelig utdanningssenter i nord
UiT Norges arktiske universitet
Universitet og høgskole
Tromsø, Norge
...
Kirkemusikk
NTNU
Årsstudium
Trondheim, Norge
Årsenhet i kirkemusikk åpner nye muligheter, og retter seg mot kandidater som har avsluttet musikerutdanning med annet hovedinstrument enn orgel, og...
Kirkemusikk
UiT Norges arktiske universitet
Årsstudium
Tromsø, Norge
Utdanningen er et praktisk-kirkelig grunnstudium ved KUN og har en tverrfaglig profil, der mye av undervisningen i teoretiske fag skjer...
Klinisk sjelesorg - Master
Det teologiske Menighetsfakultet
Master, 2 år
Oslo, Norge
Master i klinisk sjelesorg er en videreutdanning som spesielt retter seg mot prester og diakoner, men også andre kirkelige medarbeidere...
Kommunikasjon, livssyn og medier - Bachelor
NLA Høgskolen
Bachelor
Kristiansand, Norge
Bachelorgraden i KL er tverrfaglig i sin karakter. Kommunikasjon og livssyn knyttes sammen i et apologetisk perspektiv, og apologetiske tema...
Kristendom
Universitetet i Oslo
Årsstudium
Oslo, Norge
Kristendommens betydning for det moderne Norge og den moderne verden er et mangslungent og viktig studium. Årsenheten i kristendom vil...
Kristendom, kultur og læring Bachelor
Universitetet i Oslo
Bachelor
Oslo, Norge
Hvordan og hvorfor kan kristen tro og praksis bidra til livstolkning og livsmestring? Kan jeg bli en betydningsfull annen i...
Kristendom, ledelse og menighetsutvikling - Bachelor
VID Stavanger
Bachelor
Stavanger, Norge
Det kirkelige og religiøse landskapet i Norge, Europa og i resten av verden er i rask endring. Kirken har et...
Kristendom med religion, livssyn og etikk
Ansgar Teologiske Høgskole
Årsstudium
Kristiansand, Norge
På årsenheten i KRLE vil studentene tilegne seg: • Grundig kunnskap om kristendommen og sentrale tekster trosgrunnlag og opprinnelse. • Kunnskap om...
Kristendom, religion, livssyn og etikk - Årsstudium
VID Stavanger
Årsstudium
Stavanger, Norge
Mennesker har gjennom hele historien forholdt seg til guder og andre makter. I dagens samfunn er religion og livssyn høyst...
Kristendoms-, religions- og livssynskunnskap
NTNU
Årsstudium
Trondheim, Norge
Som student på årsstudium KRL vil du studere kristendommens innvirkning i samfunn og kultur, og hvordan den påvirker blant annet...
Kristendomskunnskap - Master
Det teologiske Menighetsfakultet
Master, 2 år
Oslo, Norge
Masterstudiet i kristendomskunnskap gir stor valgfrihet. Med flere ulike studieretninger har du en unik mulighet til å profilere utdannelsen mot...
Kristendomskunnskap - Årsstudium
Fjellhaug Internasjonale Høgskole
Årsstudium
Oslo, Norge
Årsstudium i kristendomskunnskap er et ettårig studium som gir en grunnleggende innføring i Bibelen, den kristne tro og møte med...
Kristendomskunnskap med spesialisering i kateketikk - Master
NLA Høgskolen
Master, 2 år
Bergen, Norge
Dette masterstudiet i kristendomskunnskap med spesialisering i kateketikk skal kvalifisere deg for katekettjenesten i samsvar med tjenesteordningen for kateketer i...
Kristendomskunnskap med spesialisering i religionsdidaktikk - Master
NLA Høgskolen
Master, 2 år
Bergen, Norge
Denne spesialiseringsretningen innenfor masterstudiet i kristendomskunnskap kvalifiserer deg for fagundervisning i skolen og gir deg spesifikk kompetanse som er innsiktet...
Kristendomskunnskap med spesialisering i teologiske emner - Master
NLA Høgskolen
Master, 2 år
Bergen, Norge
Denne spesialiseringsretningen gir deg som student mulighet til å konsentrere ditt studium om klassiske teologiske / kristendomsfaglige disipliner. Det bibelfaglige...
Kristendomskunnskap Mellomnivå
NLA Høgskolen
Videre- og etterutdanning
Bergen, Norge
Kristendomskunnskap på mellomnivå Utdanningen på mellomnivået er et påbygningsstudium med basis i grunnnivåemnene og gir deg anledning til fordypning og...
Kristendomskunnskap, religion, livssyn og etikk
NLA Høgskolen
Årsstudium
Bergen, Norge
Studiet skal favne om både faglig kompetanse, yrkesmessig kvalifisering og personlig danning. Studiet skal også gi deg innføring i fagets...
Kristendomskunnskap, religion, livssyn og etikk - nettbasert
NLA Høgskolen
Årsstudium
Nettstudier
Du kan velge om du vil gjennomføre et samlet studium (dvs. et årsstudium som omfatter 60 stp.) eller om du...
Kristendomsstudier - Master
Universitetet i Oslo
Master, 2 år
Oslo, Norge
Masterprogrammet i kristendom tilbyr studier i kristendom med særlig vekt på idémessige, kontekstuelle og kulturhistoriske perspektiver. Det åpnes for et...
KRLE - Årsstudium
Fjellhaug Internasjonale Høgskole
Årsstudium
Oslo, Norge
Årsstudium i kristendom, religion, livssyn og etikk er et ettårig studium som gir en grunnleggende innføring i kristendom, religions- og...
KRLE 1 for trinn 1-7 - Videreutdanning
Høgskolen i Sørøst-Norge
Videre- og etterutdanning
Flere studiesteder (3)
I KRLE 1 for grunnskoletrinn 1-7 får du en innføring i religion, filosofi og etikk. Studiet har også en fagdidaktisk...
KRLE 2 for trinn 5-10 - Årsstudium
Høgskolen i Sørøst-Norge
Videre- og etterutdanning
Drammen, Norge
Studiet KRLE 2 er en fordypning i religion, filosofi og etikk. Studiet har også en fagdidaktisk komponent, og egner seg...
Ledelse og menighetsutvikling - Master
Ansgar Teologiske Høgskole
Master, 2 år
Kristiansand, Norge
Master i ledelse og menighetsutvikling er et disiplinrettet studieprogram innenfor fagområdet praktisk teologi. Praktisk teologi er et bredt fagfelt, på...
Ledelse og menighetsutvikling - Master
Høyskolen for Ledelse og Teologi
Master, 2 år
Nettstudier
Gjennom et nordisk samarbeid mellomAnsgar Teologiske Høgskole(ATH) i Kristiansand, Örebro Teologiska Högskola(ÖTH) i Sverige og Høyskolen for Ledelse og Teologi (HLT)...
Lederutdanning for kateketer og menighetspedagoger - Videreutdanning
VID Oslo
Videre- og etterutdanning
Oslo, Norge
Organisasjons- og ledelseskompetanse vil være nødvendig for å videreutvikle Den norske kirke som lærende organisasjon. I dette er kirkens kateketer...
Likestilling og kjønn
UiT Norges arktiske universitet
Årsstudium
Tromsø, Norge
Årsstudiet består av både obligatoriske og valgfrie emner. Blant de obligatoriske emnene vil temaer som familie og hverdagsliv, arbeids- og...
Likestilling og mangfold
NTNU
Årsstudium
Trondheim, Norge
Dette årsstudiet legger et godt grunnlag for å forstå hva norsk likestillings- og mangfoldspolitikk innebærer, både i norsk og internasjonal...
Masterstudier i Storbritannia
Across the Pond – studier i Storbritannia
Master, 2 år
Flere studiesteder (25)
Den største fordelen med å ta mastergraden i Storbritannia, er at de aller fleste går over 12 måneder, mot to...
Museologi og kulturarvstudier - Master
Universitetet i Oslo
Master, 2 år
Oslo, Norge
Studiet tar for seg museums- og kulturarvfeltets bredde, og passer for studenter med ulike kultur- og samfunnsfag. Du lærer å...
Musikk, menighet og ledelse (MML)
NLA Høgskolen
Bachelor
Oslo, Norge
Dette er et musikkstudium hvor det musikalske kombineres med emner i kristendoms- og ledelsesfag. Studiet danner grunnlag for videre studier...
  • = Studentreportasje finnes
Viser 1-50 av 117 treff

Mer om Religion og Livssyn

Religion er innvevd i de fleste deler av samfunnet. Kunst og politikk, arbeid og krigføring, økonomi og lovgivning, etikk og underholdning. Ikke minst er religion er en viktig ingrediens i konflikter rundt om i verden. I dag bringer globalisering og flerkulturelle samfunn en i kontakt med andre religioner enn sin egen.

Blant de største verdensreligionene finner man:

  • Buddhismen
  • Hinduismen
  • Islam
  • Jødedommen
  • Kristendommen
  • Bahá'í
  • Sikhismen

Studere religion

En forklaring på det uforklarlige

En religion er et trossystem der man forutsetter eksistensen av en høyere makt. Religion kan også forklares som et tankesystem der man forsøker å gi kunnskap om ting vi ikke kan forklare vitenskapelig eller oppleve med våre sanser eller rasjonelle tankegang. Riter, myter og tradisjoner (dåp, skapelsesberetninger, bryllup, begravelser, gudstjenester, hellige bøker) er religionens ytre uttrykksformer.

Livvsyn er et mer tvetydig begrep, men forstås ofte som en benevnelse for det mennesket tror på om livet og verdene, samt hva slags etikk man bør leve etter. Man deler ofte livssyn i to hovedgrupper; en religiøs og en sekulær. Sekulære livssyn er først og fremst ateistiske med avstand til det religiøse. Humanisme og naturalisme hører med under gruppen sekulære livssyn. Noen politiske ideologier er så omfattende at de i en del sammenhenger også kan kalles livssyn, for eksempel marxismen, fascismen, anarkismen og nazismen.

Religion- og livssynsstudier

Religion kan man velge å studere på flere nivå og fra flere innfallsvinkler.  Både folkehøgskoler, fagskoler, universiteter og høgskoler tilbyr religion- og livssynsrelaterte studier.

  • Religionstudier gir en grunnleggende samfunnsvitenskapelig kompetanse som er til nytte for den som sikter seg inn på ulike yrkeskarrierer som for eksempel lærer, menighetsarbeider, journalist, helsearbeider, misjonær, bistandsarbeider.
  • Studiet er også nyttig for personer som møter interkulturelle eller interreligiøse utfordringer i sitt arbeid - og som søker en grunnleggende innføring i de emner som er dekket av dette faget, samt for den som søker en karriere knyttet til internasjonale spørsmål, eller utvikling i offentlig forvaltning, ideelle organisasjoner eller næringsliv.