Vis studentum.no som: Mobil

Miljø / Landbruk / Naturforvaltning - miljøvern, gartner, miljøledelse

Miljø / Landbruk / Naturforvaltning - miljøvern, gartner, miljøledelse

Trives du ute i naturen? Har du erfaring fra gårdsbruk eller kanskje bare en gedigen interesse for å vite hvordan naturen fungerer? Her finner du alt - jakt og fiske på folkehøyskole til gartnerutdannelse på fagskole. Med en utdanning innen Miljø / Landbruk / Naturforvaltning kommer du garantert til å få en variert og spennende jobb - en jobb du vil elske.

 

Vea tilbyr fagskolutdanning for gartnere, anleggsgartnere, blomsterdekoratører og mange andre håndverksfag. Vi har studenter som ønsker spesialkompetanse og utvikling innen sitt fagområde og derfor tilbyr vi fleksible utdanninger. Fagskoleutdanningene er fleksible ved at de tilbys nettbasert med samlinger.

 
Viser 1-50 av 215 treff
Søkeresultat Utdanningstype Sted
Natur og miljø - Årsstudium
Høgskolen i Sørøst-Norge
Årsstudium
Bø, Norge
Årsstudium i natur og miljø Artsmangfold, reduserte klimautslipp og håndtering av miljøgifter får stadig større oppmerksomhet - fordi det er viktig. Viktig...
Natur og miljø - Bachelor
Høgskolen i Sørøst-Norge
Bachelor
Bø, Norge
En utdanning om bærekraftig forvaltning av naturressursene, om hvordan miljøet påvirker menneskers helse og om hvordan mennesket påvirker naturen. Du...
Natur, miljø og friluftsliv - Bachelor
Høgskolen i Sørøst-Norge
Bachelor
Bø, Norge
Dette studiet passer for deg som ønsker en jobb som kombinerer natur og friluftsliv. Du vil få teorikunnskap om naturen...
Miljø- og ressursfag - Bachelor
Universitetet i Bergen
Bachelor
Bergen, Norge
Miljø- og ressursfag - Bachelor kombinerer miljø- og ressursemner både fra naturvitenskapen og fra fagene økonomi, historie, geografi og psykologi....
Miljø og naturressurser - Master
Norges miljø- og biovitenskapelige universitet
Master, 2 år
Ås, Norge
Rådgiver og konsulent i private firma som arbeider med utslipp, rensing og risikovurdering, offentlige naturforvaltningsorganer, miljøetater, interesseorganisasjoner innen miljø og...
Energi og miljø
Across the Pond – studier i Storbritannia
Bachelor
Storbritannia
Er du opptatt av miljø og klima, og kunne tenke deg å jobbe med dette i fremtiden? I Storbritannia finnes...
Miljø og naturressurser - Bachelor
Norges miljø- og biovitenskapelige universitet
Bachelor
Ås, Norge
Konsulent og tekniker i private firmaer eller offentlige etater, samt i interesseorganisasjoner innen natur og miljø. Kvalifisert for å søke...
Biologi, klima og miljø - Bachelor
UiT Norges arktiske universitet
Bachelor
Tromsø, Norge
Velger du å studere biologi i Tromsø, vil du få optimale muligheter til å kunne kombinere teori og praksis. Du...
Økologisk landbruk - Årsstudium
Høgskolen i Innlandet
Årsstudium
Blæstad, Norge
Ønsker du mer kunnskap om et miljøvennlig og bærekraftig jordbruk? Vil du bidra til fremtidens matvareproduksjon? Da kan årsstudium i økologisk...
Natur- og kulturbasert entreprenørskap
Fagskolen Innlandet
Fagskole
Nettstudier
Ved Ål og Hvam videregående skoler gir vi tilbud innen grønne fagskoleutdanninger med basis i landbrukets og bygdas ressurser. Dette...
Ingeniør - Kjemi og miljø - Bachelor
Universitetet i Stavanger
Bachelor
Stavanger, Norge
Kjemi og miljø - bachelorstudium i ingeniørfag tar sikte på å utdanne ingeniører som gjennom teoretisk og tekniske kunnskaper, får...
Natur- og kulturminneoppsyn
Nord Universitet
Årsstudium
Steinkjer, Norge
Har du lyst til å arbeide med naturoppsyn? Da må du gripe denne sjansen til å lære mer om natur-...
Bærekraftig landbruk - Master
Høgskolen i Innlandet
Master, 2 år
Blæstad, Norge
Ønsker du å lære om effektiv og bærekraftig matproduksjonen? Vil du bli del av et godt studie- og forskningsmiljø hvor...
Natur-, helse- og miljøvern - Master
Høgskolen i Sørøst-Norge
Master, 2 år
Bø, Norge
Mastergradsstudiet i natur-, helse- og miljøvern gir deg gode tverrfaglige kunnskaper om samspill og prosesser i naturen og hvordan dette...
Sivilingeniør - Energi og miljø
NTNU
         
(1)
Master, 5 år
Trondheim, Norge
På studiet får du kunnskaper om teknologier som brukes i forbindelse med elektrisitet og termisk energi. Du vil i tillegg...
Sivilingeniør energi og miljø i nord, Master
UiT Norges arktiske universitet
Master, 2 år
Tromsø, Norge
Vil du bidra til vekst og utvikling innen miljøvennlig energiproduk sjon, overvåkning og forvaltning i nordområdene? Studiets primære mål er...
Landbruksteknikk - Bachelor
Høgskolen i Innlandet
Bachelor
Blæstad, Norge
Landbruket er i stor endring, og økt kunnskapsnivå er nødvendig for å møte utfordringene næringen står overfor. Denne utdanningen kombinere...
Planteproduksjon og driftsledelse
Fagskolen Innlandet
Fagskole
Flere studiesteder (2)
Planteproduksjon og driftledelse er et studietilbudet ved Hvam videregående skole i Akershus. Utdanningen kan tas på heltid over to år eller...
Natur-, real- og dyrefag
Across the Pond – studier i Storbritannia
Bachelor
Flere studiesteder (25)
Natur-, real- og dyrefag byr på mange studiemuligheter for deg som interesserer deg for verden, dyr eller planter og hvordan...
Sivilagronom Husdyr
Norges miljø- og biovitenskapelige universitet
Master, 2 år
Ås, Norge
Vil du være spesialisert for norsk husdyrnæring og inneha tittelen Sivilagronom Husdyr? Utdanningen ved NMBU gir deg en attraktiv profil. Utdanningen gir...
Agronomi - Bachelor
Høgskolen i Innlandet
Bachelor
Blæstad, Norge
Jorda står overfor store utfordringer med hensyn til klima, miljø og matproduksjon. Dette medfører et stort behov for agronomisk kompetanse....
Plantevitenskap - Master
Norges miljø- og biovitenskapelige universitet
Master, 2 år
Ås, Norge
Du kan få stilling i statlig, kommunal og privat sektor knyttet til miljø, landbruk og landskapsforvaltning (inkludert park, idrettsanlegg og...
Økonomi og landbruk
Nord Universitet
Bachelor
Steinkjer, Norge
Landbruksnæringa i Norge står overfor store og interessante utfordringer. Det er behov for folk med solid og relevant kompetanse, som...
Husdyrvitenskap - Bachelor
Norges miljø- og biovitenskapelige universitet
Bachelor
Ås, Norge
Bachelorgraden gir deg et solid grunnlag for videre masterstudier ved NMBU og ved tilsvarende universiteter i inn- og utland. Du...
Nordlige studier
Nord Universitet
Årsstudium
Bodø, Norge
Ønsker du kunnskap om naturforhold, klima, samfunn og mennesker i nordområdene? Har du interesse for nordområdenes historie og generelle geografiske,...
Grønt entreprenørskap - Årsstudium
Høgskolen i Innlandet
Årsstudium
Flere studiesteder (2)
Grønt entreprenørskap gir deg økt kompetanse i arbeid med innovasjon og entreprenørskap i lokalsamfunn, knyttet til landsbygda og relaterte næringer....
Naturmangfold - Årsstudium
Høgskolen i Innlandet
Årsstudium
Evenstad, Norge
Naturmangfold er grunnlaget for naturens mange kretsløp. Uten fungerende kretsløp vil livsgrunnlaget på jorden bli betydelig dårligere. Naturmangfoldet står i...
Nordområdestudier
Nord Universitet
Bachelor
Bodø, Norge
Vil du lære mer om natur, miljø og bærekraftig utvikling i nordområdene? Har du interesse for urbefolkningsspørsmål, samfunnsforhold og politikk...
Utmarksforvaltning - Bachelor
Høgskolen i Innlandet
Bachelor
Evenstad, Norge
Er du interessert i bærekraftig bruk og forvaltning av naturressursene? Ønsker du å studere i et miljø der alle er opptatt...
Økologi og naturforvaltning - Bachelor
Norges miljø- og biovitenskapelige universitet
Bachelor
Ås, Norge
Du blir godt kvalifisert for videre studier på masternivå, spesielt innen naturforvaltning, økologi og utmarksrelaterte fag. Bachelorgraden gir mulighet for...
Skogbruk - Bachelor
Høgskolen i Innlandet
Bachelor
Evenstad, Norge
Ønsker du en fremtidsrettet jobb som er viktig for klimaet og miljøet? Vil du studere næringsutvikling og forvaltning av ressursene fra skogen?...
Plantevitenskap - Bachelor
Norges miljø- og biovitenskapelige universitet
Bachelor
Ås, Norge
Rådgiver/konsulent i privat, kommunal eller statlig sektor, avdelingsleder i samvirkebedrifter/ landbruksorganisasjoner, agro- eller laboratorietekniker, bistandsarbeider m.m. Du er kvalifisert for...
Anvendt økologi - Master
Høgskolen i Innlandet
Master, 2 år
Evenstad, Norge
Er du opptatt av bærekraftig forvaltning av naturressursene? Vil du bli del av et aktivt studie- og forskningsmiljø? Ønsker du å bli attraktiv...
Naturfag - Årsstudium
Høgskolen i Sørøst-Norge
Årsstudium
Nettstudier
Artsmangfold, reduserte klimautslipp og håndtering av miljøgifter får stadig større oppmerksomhet – fordi det er viktig. Mange av de viktigste avgjørelsene i fremtiden...
Grovfôrbasert husdyrproduksjon for fjellandbruket
Fagskolen Innlandet
Fagskole
Flere studiesteder (2)
Storsteigen videregående skole har undervist i landbruk og naturbruk i mer enn 100 år, og tilbyr en framtidsrettet utdanning innen grønt...
Naturfag
Høgskulen på Vestlandet
Årsstudium
Sogndal, Norge
Er du interessert i hvordan fjordene ble til? Hvorfor breene er blå? Ønsker du å lære mer om naturen, men...
Agronomi - Årsstudium
Høgskolen i Innlandet
Årsstudium
Blæstad, Norge
Landbruket er inne i en omfattende omstillingsprosess hvor effektivisering og konkurransedyktighet skal kombineres med miljøvennlig og etisk forsvarlig produksjon. Årsstudium...
Husdyrfag - velferd og produksjon
Nord Universitet
Bachelor
Steinkjer, Norge
Landbruket og husdyrproduksjonene står overfor store og interessante utfordringer der god og relevant kompetanse blir svært viktig. Studiet passer for...
Bygdeutvikling - Bachelor
Høgskulen for landbruk og bygdeutvikling
Bachelor
Nærbø, Norge
Gjennom bachelorstudiet i Bygdeutvikling skal du lære å se med nye øyne på ressursene du har rundt deg; de menneskelige,...
Naturforvaltning
Nord Universitet
Bachelor
Steinkjer, Norge
Er du naturinteressert? Vil du være med å forvalte naturen? Da trenger du kunnskap om dyr og planter, landskapet, økologien,...
Utmarksforvaltning
Nord Universitet
Bachelor
Steinkjer, Norge
Er du naturinteressert? Vil du være med å forvalte naturen? Da trenger du kunnskap om dyr og planter, landskapet, økologien,...
Utmarksforvaltning
Nord Universitet
Årsstudium
Steinkjer, Norge
Hvis du er interessert i natur, jakt, fiske og friluftsliv kan årsstudiet i utmarksforvaltning gi deg god innsikt i forvaltning...
Landbruksteknikk - Årsstudium
Høgskolen i Innlandet
Årsstudium
Blæstad, Norge
Er du interessert i landbruksmaskiner? Liker du å kombinere teoretisk kunnskap med praktiske øvelser? Vil du ha kunnskap om teknologi for fremtidens...
Husdyrvitenskap - Master
Norges miljø- og biovitenskapelige universitet
Master, 2 år
Ås, Norge
En master i husdyrvitenskap kvalifiserer til jobber innen en rekke felter relatert til forvaltningen av husdyr og sports- og familiedyr....
BirdID Western Palearctic
Nord Universitet
Årsstudium
Levanger, Norge
Gjennom studiet BirdID Western Palearctic kan du kvalifisere deg for feltundersøkelser omkring forekomst og antall av ulike fuglearter. Det vil...
Sauehold og foredling av naturbaserte råvarer for produksjon av mat
Fagskolen Innlandet
Fagskole
Telemark, Norge
Dette studiet tilbys i samarbeid med Nome videregående skole, avdeling Søve. Målet med studiet er å bidra til å fremme landets...
Teknologi (Siv.ing.), Environmental Monitoring in the Northern Regions - Master
Universitetet i Stavanger
Master, 2 år
Stavanger, Norge
UiS offers Master program in Environmental Monitoring and Nature Management in the Northern Oil and Gas Producing Regions, developed and...
Fysikk - Bachelor
Universitetet i Bergen
Bachelor
Bergen, Norge
Fysikk er et grunnleggende fag som tar for seg hele naturen, fra det indre i atomkjernene til de fjerneste galaksene....
Kjemi - Bachelor
Universitetet i Bergen
Bachelor
Bergen, Norge
Kjemi er læren om stoffene som alle ting er bygd opp av, om strukturen til disse stoffene, egenskapene deres og...
Miljøstudier
Study Outside Norway (SONOR)
Bachelor
Flere studiesteder (6)
Vil du studere miljø i utlandet? Gjennom SONOR kan du ta semesterstudier, bachelorgrad eller mastergrad i miljøstudier i Australia, Canada,...
  • = Studentreportasje finnes
Viser 1-50 av 215 treff

Naturfag / Landbruk / Skogbruk er et bredt fagområde med utrolig mange muligheter og veier å gå. Her finner du studier innen økologisk gartnernæring, park- og hagedrift, jakt, naturressursforvaltning, kjernefysikk, naturoppsyn, fuglekjennskap, astronomi og molekylær biovitenskap for å nevne noen. Valget er ditt!

Naturfag / Landbruk / Skogbruk

Studier utenlands - Naturfag / Landbruk / Skogbruk

Drømmer du om å reise utenlands for å studere? La ikke noe stoppe deg. Det finnes mengder av utdanninger innen naturfag / landbruk / skogbruk i utlandet. Hva med å studere marine biologi på Hawaii eller kjemi i Vermont?  Å studere i et annet land enn Norge krever litt mer planlegging og drivkraft, men det er absolutt ikke umulig. Til gjengjeld kommer du til å få en tid du aldri kommer til å glemme - nye venner, nytt miljø, ny kultur og mange, mange spennende opplevelser på veien!

Naturfag / Landbruk / Skogbruk  på Folkehøgskole

Folkehøgskolene i Norge tilbyr en mengde linjer innenfor naturfag / landbruk / skogbruk. Her er det bare å velge og vrake! Hestelinje, jakt, friluftsliv... Valget er ditt!

Naturfag / Landbruk / Skogbruk på Fagskole

Ønsker du en utdanning der du kan gå rett ut i jobb etterpå? Da er en fagskoleutdanning det rette for deg! På fagskoler finner du tilbud om alt fra botanisk design, gartnernæring, park- og hagedrift, storfehold til stell av travehester.

Naturfag / Landbruk / Skogbruk på Universitet / høgskole

De fleste universiteter og høgskoler har en mengde tilbud innen naturfag / jordbruk / skogbruk. For å søke til et universitet eller høgskole så kreves det som oftest at du ha generell studiekompetanse. I noen tilfeller må du også ha valgt spesielle fag på videregående for å komme inn på universitetet eller høgskolen. Dette finner du mer informasjon om på de respektive utdanningene.

Voksenopplæring / ta opp fag / vgs - Naturfag / Landbruk / Skogbruk

Mangler du noen fag for å komme inn på ditt drømmestudium eller vil du kanskje forbedre dine karakterer i visse fag? Naturfagene fra videregående kan du ta opp på privatskoler som Sonans og Bjørknes. Her finner du både biologi, fysikk og kjemi.

Miljøutdannelser

Vil menneskene sette varige spor etter seg - lokalt og globalt? Har vi nok kunnskap, og hva mangler vi, for å kunne styre i riktig retning?

Er det vi som er årsaken til endringer i klimaet på jorden? Eller skjer det på grunn av forhold vi ikke kan kontrollere? Hvordan kan vi sørge for nok drikkevann for jordens befolkning? Må vi endre gener i kulturplanter og husdyr for å skaffe nok mat? Kan hensynet til miljø komme i konflikt med ønsker om utvikling?

Daglig er det diskusjon om miljøproblemer. Hvem skal vi tro på og hvor er den rette kunnskapen? Behovet for miljøvitere med solid tverrfaglig kunnskap øker. En utdannelse innen miljø vil gjøre deg bedre rustet til å vurdere slike spørsmål og stille deg kritisk til informasjonen som presenteres.

Hva lærer du om miljøet?

Du vil få kunnskaper om biologi, kjemi, geografi, geologi og fysikk med samfunnsvitenskapelige problemstillinger. En miljøutdanning vil gi deg en bred og tverrfaglig kompetanse, du vil få innsikt i jordens naturlige miljø, opparbeide deg evnen til å analysere miljøproblemer, samt at du lærer deg å tenke analytisk og å velge ut det som er kritisk.

Miljøfagene utvikler seg raskt, og temaene er mange. I miljøstudiet diskuterer du klimaendringer, svekkelse av ozonlaget, sur nedbør, spredning av miljøgifter, eutrofiering, overutnyttelse av ressurser og miljøeffekter av genmodifiserte organismer.

Det legges vekt på endring av miljø som følge av menneskelig aktivitet. Det gir et godt grunnlag for basisforståelse av miljøendring og ressursutnytting. Hovedvekten er lagt på den rollen som kjemien spiller i naturen og i livet, de fysiske, kjemiske, biologiske og økologiske vilkårene, relasjonen mellom forvalting av ressurser og miljø i endring, den historiske bakgrunnen for denne problematikken, viktige økonomiske vilkår, og psykologiske aspekt ved miljø og risiko.

Arbeidsmuligheter

Arbeidsmulighetene finnes internasjonalt i private bedrifter og i media, i statlig/kommunal/fylkeskommunal administrasjon, i undervisning, miljøkonsultasjon og miljøbevegelse.